Visoko

Saopćenje: Nastavak sjednica Kolegija Općinskog vijeća Visoko u četvrtak 30.06.2016.

S A O P Ć E NJ E 

 

Kolegij Općinskog vijeća, na 50. sjednici održanoj 23.06.2016. godine razmatrao je Prijedlog dnevnog reda 40. sjednice Općinskog vijeća i zaključio da se ova sjednica Kolegija Općinskog vijeća nastavi u četvrtak  30.06.2016. godine sa početkom u 14:00 sati.

Uz predloženi dnevni red, pored dostavljene dokumentacije nisu bile obezbjeđene sve potrebne informacije za tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem  Moštre“.

S obzirom na važnost Odluke, a u cilju boljeg i transparentnijeg informisanja na nastavku sjednice Kolegija Općinskog vijeća zatraženo je prisustvo Direktora i Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Visoko“d.o.o. Visoko, a sve u cilju dobivanja kompletne informacije vezano za Projekat vodosnabdjevanja i kreditno zaduženje.

 

 PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

Mirela Mateša Bukva

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close