PolitikaZDK

Saglasnost Vlade ZDK-a na projekt toplifikacije od Kaknja do Sarajeva

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na nacrt protokola za realizaciju Projekta snabdijevanja toplovodnom energijom iz Termoelektrane “Kakanj” područja do/i Sarajeva.

Kako je riječ o projektu od šireg društvenog interesa, od svih interesnih strana se tražila podrška i aktivno učešće u njegovoj realizaciji.

Interesne strane s područja Zeničko-dobojskog kantona, osim Vlade su općine Kakanj, Visoko i Breza, koje su prethodno dale saglasnost za realizaciju ovog projekta.

Na prijedlog Vlade Federacije BiH, JP Elektoprivreda BiH je uradila Studiju o izvodljivosti “Opravdanost snabdijevanja toplinskom energijom iz TE “Kakanj“ područja do/i Sarajeva”.

Osnovni cilj ove studije bio je ispitati i utvrditi da li je i pod kojim uvjetima opravdano snabdijevanje toplinskom energijom proizvedenom u kogeneracijskom postupku s električnom energijom u TE “Kakanj“ područja od Kaknja do Sarajeva.

Ovaj projekat je vrijedan 230 miliona KM, snaga mu je 300 MGV i ekološki je prihvatljiv.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close