Rusmir Hrvić: Želja mi je da stvorimo veliku i moćnu domaću prehrambenu industriju

Rusmir Hrvić iz kompanije “AS Group” spada u red mlađih privrednih lidera, koji vlastitim radom i istrajnošću trasiraju perspektivniji privredni ambijent, unatoć svim društvenim slabostima i nedostatcima.
Preduzetništvo na  Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i radni angažman od 1995. godine u kompaniji AS Jelah, osnova su na kojoj Hrvić gradi svoju poduzetničku i društvenu referentnost.
Kao direktor visočkog Vispaka, prvobitno impresionira odlučnošću da promjeni “poslovnu i kadrovsku politiku” u istom, a rezultati koji su potom uslijedili iznenadili su sve poznavaoce ovdašnjih prilika.
Proklamovana odlučnost da se kao proizvođači konditorskih proizvoda pozicioniraju među pet liderskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, djelovala je apstraktnom. Danas te ambicije djeluju kao stvarnost. Povećanje fizičkog obima proizvodnog programa, proširenje ponude novim proizvodima, širenje distribucijske mreže i tržišta uopće, samo su neki od trendova koji se nezaustavljivo razvijaju u Vispaku.
Osim toga, prije kupovine Vispaka od strane tešanjskog AS Jelaha, ova tešanjska kompanija je u visočki privredni ambijent ušla kupovinom Tvornice keksa KENT ELIT.

Sve naprijed navedeno i još mnogo toga, što zbog prirode ove priče nismo istaknuli, uputili smo nekoliko pitanja Rusmiru Hrviću.

Magazin plus:  Živimo u tranzicijskom društvu i nadasve inertnom – ljudi su razočarani svim i svačim. Vjerovatno da Vas mnogi pitaju za mišljenje, savjet – što možete kažati?

Rusmir Hrvić: Treba učiti i raditi. Naša generacija ima šansu da izgradi Bosnu i Hercegovinu na temeljima slobodnog tržišta i demokratije. Takvu šansu do sada nismo imali. Umjesto da sjedimo i krivimo sve druge oko nas, za „stanje“ u kojem se nalazimo, trebali bismo svako od nas povući prave poteze i najprije učiniti nešto dobro za sebe, a onda i za zajednicu. Možda nam se druga šansa neće pružiti.

Magazin plus:   Koliko Vam je bila olakšavajuća ili otežavajuća okolnost da ste iz poduzetničke porodice. Tokom školovanja na jednoj strani i realnog života u poduzetničkoj porodici – kako ste spajali „teoriju i praksu“. Koliki je „jaz“ između nauke i stvarnosti u BiH poduzetničkim prilikama.

Rusmir Hrvić: Radne navike, pošten odnos prema drugim ljudima i poslu, kao i odgoj nosim iz porodice. Odgoj je veoma bitan i ja sam zahvalan svojim roditeljima na lijepom odgoju koji su mi pružili. Što se tiče teorije i prakse, to dvoje je nemoguće u realnom životu odvojiti. Jer, toliko se teoretska znanja i vještine prepliću sa stvarnim poslovnim ciljevim i problemima da ne postoji linija razgraničenja.

Magazin plus:  Vjerovatno da ste do sada bili u prilikama – dilemama, iskušenjima u smislu da ste se pitali vrijedili sve truda. Koji su to momenti – Vaša iskustva koja su Vas dovodila u takvu iskušnju.

Rusmir Hrvić: Posao od kojeg koristi imaju drugi uvijek vrijedi truda. Nisam postavljao takva pitanja nikome pa ni sebi. Sasvim je za očekivati da život iskoristimo na dobrobit  sebe i cijele zajednice. To je stvarni život i to je trajno dobro koje ostaje za sva vremena. Sve ostalo je fikcija i prolazno.

Magazin plus:   Iz svakodnevne perspektive, mlađe generacije se vjerovatno pitaju – da li Vi imate „mladost“, slobodno vrijeme u smislu „opšutanja“ po onoj narodnoj „prst u uho i briga me za sve“?

Rusmir Hrvić: Ne smatram da je takvo shvatanje slobodnog vremena ispravno. Mišljenja sam da u svemu treba postojati mjera, pa i u poslu. Međutim, uvjeren sam da slobodno vrijeme ukoliko se ne iskoristi sa smislom, a koji može biti odmor u krugu porodice, opuštanje, čitanje, sport, izleti, šetnje, itd.,  može se pretvoriti u svoju suprotnost. Imamo slobodu izbora. Ako je tako, trebali bismo biti oprezni da ne postanemo robovi vlastitim strastima i prohtjevima. Mada, ja se odmaram i kada radim.

Magazin plus:   Kada se danas prisjećate svojih prvih „poslovnih koraka“ šta Vam pada na um i šta od toga možete podjeliti s nama?

Rusmir Hrvić: Bilo je to vrijeme entuzijazma. Puno sam radio, ali i učio na fakultetu. Nije bilo mjesta u firmi na kojem nisam proveo neko vrijeme, upoznavši se sa svim procesima, počev od prodaje, preko proizvodnje, pa do marketinga i finansija. Ništa mi nije bilo teško.

Magazin plus:  „AS Jelah“ vjerovatno da je školski primjer da se može i u ovdašnjim prilikama praviti zavidan poslovni rezultat. Šta je formula Vaše kompanije – koji su to motivi koji pokreću menadžment da u kontinuitetu razvijate i proširujete djelatnosti i investirate. „Klas“ je posljednji u nizu?

Rusmir Hrvić: Sasvim je prirodno da želite biti uspješni i pri tom biti od koristi ljudima i zajednici. Postavili smo sebi neke strateške ciljeve, a neki od njih su zaposliti što veći broj ljudi, razvijati domaće kvalitetne brandove i ući po snazi i značaju među pet najvećih prehrambenih industrija u regiji. Mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Danas AS GROUP zapošljava blizu 3.000 radnika i posluje u tri divizije: prehrana, trgovina i tekstil. Posljednjom akvizicijom Klasa, koji je jedan od najboljih bosanskohercegovačkih brendova s tradicijom od 112 godina, stekli su se uvjeti za razvoj prehrambene industrije u cijeloj Bosni i Hercegovini na puno širim osnovama. Konačno imamo jednu veliku domaću prehrambenu industriju koja je u stanju biti pokretač proizvodnje značajnijih količina hrane, počev od primarne poljoprivredne proizvodnje, preko prerađivačke industrije, pa do plasmana kvalitetnih brandova na domaće i strana tržišta.
Drago mi je kada čujem da se na nekim fakultetima, predvanjima, skupovima, ili u diplomskim radovima priča, piše, predaje i radi, a da se primjenjuju naši primjeri.

Magazin plus:   Iz Vaše perspektive – gdje je problem: Vi investirate (kupujete) preduzeća koja se nisu mogla pohvaliti poslovnim rezultatima. Od diskutabilnih pravite POZITIVNE priče. Šta je problem tih preduzeća bio prije Vašeg preuzimanja?

Rusmir Hrvić: Glavni problem je nasljeđe socijalizma, ali u negativnom kontekstu. Stare navike, odnosno neprimjenjivanje osnovnih ekonomskih parametara. Nećete vjerovati s koliko smo se problema susretali prilikom akvizicija. Vlasnički odnosi, nedostatak motivacije, nerazumijevanje uloge na tržištu, neshvatanje principa društvenog, tj. javnog interesa, itd. Sve to u jednom poslovnom ambijentu, koji bi mogao biti puno bolji, značajno doprinosi stagnaciji.

Magazin plus:  Visoko je jedan od gradova u kojima „AS“ ima svoju priču. Kakva je ona iz Vaše perspektive.

Rusmir Hrvić: Vrlo uspješna. Za kratko vrijeme smo uspjeli dobiti povjerenje ljudi u najširem smislu. Ovim putem bih se zahvalio svim građanima Visokog na srdačnoj dobrodošlici. S duge strane, nadam se da smo i mi doprinijeli razvoju lokalne zajednice i unaprijeđenju poslovnog ambijenta Općine Visoko. Ipak, moj pogled je uprt u Bosnu i Hercegovinu.

Magazin plus:  Da li ikada, kao poslovan čovjek, „maštate“ naglas – da li nešto od toga možete podjeliti s nama.

Rusmir Hrvić: Želja mi je da stvorimo veliku i moćnu domaću prehrambenu industriju.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close