RTV Visoko za Opće izbore 2014.

U skladu sa „Pravilnikom o medijskom predstavljaju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora““, JP „Radio i televizija Visoko“ će u toku predizborne kampanje za Opće izbore u BiH, a počevši od 12.09.2014., realizirati četiri programska segmenta s ciljem promoviranja političkih subjekata registriranih za izbornu jedinicu 116A Visoko.

1. IZBORNA HRONIKA: Praćenje konferencija za medije i predizbornih skupova, te objavljivanje saopćenja za javnost. Političkim subjektima u ovom segmentu nudimo mogućnost sedmičnog promoviranja u trajanju do sedam (7) minuta, odnosno dnevno do tri (3) minute.

Ako u toku dana, a obavezno do 15 sati, u redakciju RTV Visoko stigne nekoliko saopćenja za javnost istog političkog subjekta, Urednica programa predizborne kampanje zadržava pravo izbora emitirati jedno saopćenje.

Svaki politički subjekt je dužan pismeno i 24 sata ranije dostaviti poziv, u protivnom, a uvažavajući organizaciju i tehničke mogućnosti RTV Visoko, može se uskratiti medijsko praćenje događaja.

2. NEPOSREDNO OBRAĆANJE: RTV Visoko je dužna prijavljenim političkim subjektima omogućiti besplatan termin „Neposrednog obraćanja“ u toku predizborne kampanje. RTV Visoko će omogućiti neposredno obraćanje u trajanju do pet (5) minuta po političkom subjektu.

3. DEBATE: Radijske i televizijske debatne emisije predviđene su za političke subjekte za sva tri nivoa vlasti (Skupštinu ZDK, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH). Dvosatne TV debate (tri za Skupštinu ZDK, dvije za Federalni Parlament i jedna za Državni Parlament) će se emitirati ponedjeljkom i četvrtkom u 21,30 sati u diskoteci „Puls“, a jednosatne Radio debate (u dvije grupe) ponedjeljkom i četvrtkom u 12,45 i 14,00 sati.

Svaki politički subjekt je dužan dostaviti imena kandidata-učesnika najkasnije 24 sata prije emitiranja debatne emisije na programu RTV Visoko.

* Za kandidate za Skupštinu ZDK:

-TV DEBATA: 15.09.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 15.09.2014. u 12,45 i 14,00

TEMA: „Naredne četiri godine ZDK s akcentom na finansijsku utemeljenost“

-TV DEBATA: 22.09.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 22.09.2014. u 12,45 i u 14,00

TEMA: „Lista budžetskih korisnika i njihova pozicija“

-TV DEBATA: 29.09.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 29.09.2014. u 12,45 i u 14,00

TEMA: „Visoko u perspektivi budućeg zastupnika u Skupštini ZDK“

*Za kandidate za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH:

-TV DEBATA: 18.09.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 18.09.2014. u 12,45 i u 14,00

TEMA: „Finansijska održivost Budžeta Federacije BiH“

-TV DEBATA: 25.09.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 25. 09.2014. u 12,45 i u 14,00

TEMA: „Projekti u viziji učešća u vlasti na federalnom nivou“

*Za kandidate za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH:

-TV DEBATA: 02.10.2014. u 21,30

-RADIO DEBATA: 02.10.2014. u 12,45 i u 14,00

TEMA: „Stvaranje političke klime jedinstvenog puta za državu BiH“

4. PLAĆENO POLITIČKO OGLAŠAVANJE: Emitiranje oglasa, javnih poziva, spotova i bilo koje drugog vida promocije političkog subjekta realizirat ćemo po utvrđenom Cjenovniku političkog oglašavanja RTV Visoko. Za emitiranje političkih spotova i drugih vidova promotivnog materijala u „Političkom marketingu“ potrebno je izvršiti avansno plaćanje.

NAPOMENA:

Redoslijed nastupa političkih subjekata u svim segmentima programa, počevši od 12.09.2014. predizborne kampanje odvijat će se prema ostvarenom žrijebanju političkih subjekata koji je obavila Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH), koji je preuzela i Općinska izborna komisija Visoko (OIK), kao i prema Listi ovjerenih političkih subjekata.

Urednica Programa izborne kampanje RTV Visoko za Opće izbore 2014. je Nadja Omerović.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close