PolitikaZDK

Romana Brkić, bivša ministrica pravosuđa ZDK osuđena na sedam mjeseci zatvora

Presudom Općinskog suda u Zenici Romana Brkić, bivša ministrica za pravosuđe i upravu u Vladi ZDK, osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, a u cilju protipravnog sticanja koristi za svog muža Dženaida Brkića.

(Faktor.ba)

Istom kaznom osuđen je i Dženaid Brkić zbog falsifikovanja javne isprave.

Romana Brkić je iskoristivši svoj položaj pribavila uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državnog namještenika svom suprugu svjesna činjenice da on nikada polaganju ispita nije ni pristupio.

S druge strane, Dženaid je to uvjerenje priložio uz ostalu dokumentaciju na konkurs Općinskog suda u Tešnju za mjesto viši referent – upisničar i na taj način nezakonito stekao prednost u odnosu na druge dvije kandidatkinje.

Žalba na presudu se može izreći Kantonalnom sudu u roku od 15 dana.

Tužilaštvo je podiglo optužnicu i protiv Dženaida Brkića za upotrebu krivotvorene isprave, a optužnica je potvrđena 3. marta 2015. U trenutku podizanja optužnice, Brkić je obnašala funkciju sudije u Osnovnom sudu u Banjoj Luci.

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 10. marta 2015. godine donijela je odluku da se sudija Brkić privremeno udalji od vršenja dužnosti sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci, počevši od 11. marta 2015. pa do okončanja krivičnog postupka pokrenutog podizanjem, odnosno potvrđivanjem optužnice.

Romana Brkić je bila najmlađi ministar u Vladi ZDK, a za njen kratki mandat vezuje se uspjeh pribavljanja milion i po eura iz međunarodnih fondova za izgradnju zgrade Kantonalnog tužilaštva Zenica i rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Zenici.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close