Rok za prijavu produžen do 20. januara! – „Čist okoliš – Čista savjest”: Za najbolje novinarske radove 1600 maraka!

U okviru Kampanje podizanja javne svijesti – implementacija Plana strateškog komuniciranja u oblasti upravljanja čvrstim otpadom „Čist okoliš – Čista savjest”, koju provodi Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH, raspisan je konkurs za najbolju novinarsku priču/blog/foto-reportažu, radio i TV prilog s ekološkom tematikom objavljenu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2013. Najbolja priča biće nagrađena s 800, autor drugoplasiranog rada dobiće 500 a trećeplasiranog 300 KM. Radovi se mogu prijaviti do 20. januara.

Generalna tema je ekologija s akcentom na problem odlaganja otpada u BiH, problem nelegalnih deponija i tekstove koji govore o rješenju datog problema te podižu svijest javnosti te grade odgovoran odnos prema okolini.

Prednost u ocjenjivanju imaće tekst/blog/reportaža koji su u najvećoj mjeri u skladu s nekim od osnovnih tema Kampanje: Čišćenje i uklanjanje nelegalnih deponija, jačanje svijesti o potrebi izgradnje sanitarnih odlagališta otpada u BiH, pojašnjenje razlike između nelegalnih i nesanitarnih deponija i regionalnih centara za upravljanje otpadom, podizanje javne svijesti o finansijskoj isplativosti regionalnih centara za upravljanje otpadom, prikazivanje trenutnog stanja infrastrukture za upravljanje otpadom te komunikacija trenutnih problema i rješenja.

Priča treba biti objavljena u dnevnoj novini, sedmičnom ili periodičnom časopisu, web portalu ili blogu, TV ili radio-programu u formi reportaže ili originalno kreirane vijesti. Foto-reportaža treba da ima najmanje kratki prateći tekst ili opise pojedinačnih fotografija. Osim same tematike, ocjenjivaće se stil, inovativni pristup i pristup koji kod čitalaca razvija kritičku svijest uz što bolje razumijevanje datog problema. Žiri sastavljen od novinara, ekoloških aktivista i predstavnicka ministarstva pregledaće pristigle radove a nagrade najboljima biće dodijeljene krajem januara 2014.

Detalji konkursa biće objavljeni na Facebook stranici Kampanje Facebook.com/CistOkolisCistaSavjest a radovi se mogu slati na mail Kampanje: [email protected] Žiri sastavljen od novinara, ekoloških aktivista i predstavnika ministarstva pregledaće pristigle radove a nagrade najboljima biće dodijeljene krajem januara 2014.
Kampanju podizanja javne svijesti u oblasti upravljanja otpadom “Čist okoliš – čista savjest”, koja je dio Drugo projekta upravljanja čvrstim otpadom, provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH. Sredstva za kampanju osigurali su Švedska međunarodne korporativne agencija za razvoj SIDA i Svjetska banka. Implementator kampanje je BORAM agencija.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close