PolitikaZDK

Rok važenja rješenja i akata cestovnog prometa produžen do 30 dana nakon prestanka stanja nesreće

ROK VAŽENJA RJEŠENJA I AKATA CESTOVNOG PROMETA PRODUŽEN DO 30 DANA NAKONPRESTANKA STANJA NESREĆE

Svimrješenjima i aktima koja izdaju nadležni organi cestovnog prometa na osnovu Zakonao cestovnom prijevozu Federacije BiH, kao i na osnovu drugih propisa kojima jetim organima data nadležnost za izdavanje rješenja, rok se produžava dotrideset (30) dana nakon dana stupanja na snagu prestanka stanja nesrećeizazvane koronavirusom COVID-19.

Rješenjeo produženju roka važenja navedenih akata donio je federalni ministar prometa ikomunikacija Denis Lasić, a odnosi se na rješenja o tehničko-eksploatacijskimuslovima, licenci prijevoznika i licencama za vozila, saglasnosti izdatoj zagradnju nove stanice tehničkog progleda te odobrenju za rad radionice zatahografe.

“Privrednisubjekti i fizičke osobe, koje posjeduju navedene akte, nastavljaju saobavljanjem djelatnosti na temelju tog akta, a najduže do 30 dana od danastupanja na snagu odluke o prestanka proglašenja stanja prirodne nesrećeizazvane koronavirusom COVID-19”, navodi se u rješenju te dodaje da suprijevoznici, fizičke osobe i privredni subjekti dužni podnijeti zahtjev zaizdavanje ovog rješenja ili licenci za vozilo, uz dostavljanje propisanihdokaza, odmah nakon prestanka stanja nesreće.

Navodise da će nadležni organi izdavati nova rješenja samo za one privredne subjekte,fizička lica ili vozila kojima nije ranije izdato rješenje, u slučaju kada moguutvrditi da su ispunjeni zakonom propisani uslovi, a uz provođenje propisanihmjera i preporuka lične i kolektivne zaštite zdravlja.

“Rješenjai akte će mjerodavni nadzorni i inspekcijski organi prilikom kontrole smatrativažećim u periodu od dana donošenja odluke kojom je proglašeno stanje nesreće uFederaciji BiH do 30 dana nakon stupanja na snagu prestanka stanjanesreće”, navodi se u rješenju.

Tekstrješenja može se preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona –www.zdk.ba.

Press-služba ZDK

RJEŠENJE

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close