rijaset.ba: Dženan Handžić imenovan za direktora Medrese „Osman ef. Redžović“

Rijaset je prihvatio izvještaje o sprovedenim konkursnim aktivnostima za izbor direktora Medrese „Osman ef. Redžović“, u Gračanici kod Visokog i direktora Behram-begove medrese u Tuzli te je donio odluku da se Dženan Handžić imenuje za direktora Medrese „Osman ef. Redžović“

(rijaset.ba)

Deveta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, održana je u petak, 18. januara 2013. godine u Sarajevu.

Sjednica Rijaseta 18.01.2012

Pored muftija i članova Rijaseta, sjednici je prisustvovao predsjednik Sabora Islamske zajednice Safet Softić, šef Kabineta reisu-l-uleme Razim Čolić te rukovodioci stručnih službi Rijaseta.

Na početku sjednice reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović pozvao je prisutne da pred dušu rehmetli Muhamed ef. Salkića, dosadašnjeg generalnog sekretara Rijaseta, prouče Fatihu, a nakon toga je iskazao zahvalnost prethodnom reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću i zamjeniku reisu-l-uleme hafizu Ismetu Spahiću na dosadašnjem vođenju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset Islamske zajednice je razmatrao pitanje popunjavanja članova Rijaseta te je nakon rasprave donešen zaključak da Rijaset Islamske zajednice uputi inicijativu Saboru Islamske zajednice za izbor članova Rijaseta iz reda muftija i direktora medresa, shodno utvrđenim procedurama i normativnim aktima Islamske zajednice.

Rijaset Islamske zajednice imenovao je školske odbore Karađoz-begove medrese u Mostaru i Behram-begove medrese u Tuzli. Također, Rijaset je prihvatio izvještaje o sprovedenim konkursnim aktivnostima za izbor direktora Medrese „Osman ef. Redžović“, u Gračanici kod Visokog i direktora Behram-begove medrese u Tuzli te je donio odluku da se Dženan Handžić imenuje za direktora Medrese „Osman ef. Redžović“ a za direktora Behram-begove medrese Ahmed Hatunić. Rijaset Islamske zajednice prihvatio je izvještaj Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke i potvrdio imenovanje Mustafe Jahića za direktora Biblioteke i zadužio Upravni odbor da pristupi izmjenama  pravila o radu Gazi Husrev-begove biblioteke.

Sjednica Rijaseta 18.01.2012 1

Direktor Vakufske direkcije hafiz Senaid Zajimović upoznao je članove Rijaseta o aktivnostima Vakufske direkcije na uvakufljavanju i transformaciji pojedinih vakufa, te inicijativi Vakufske direkcije za korištenje raspoloživih resursa organa Islamske zajednice u evidentiranju i knjiženju vakufske imovine, posebno na području enititeta Republika Srpska. Rijaset Islamske zajednice prihvatio je prijedloge Vakufske direkcije, zaduživši Direkciju da formira timove za realizaciju predloženih poslova i izvjesti Rijaset o sprovedenim aktivnostima.

Nakon razmatranja Izvještaja Odbora za dodjelu Menšure reisu-l-ulemi, Rijaset Islamske zajednice  je usvojio Izvještaj. Rijaset Islamske zajednice imenovao je petočlani Upravni odbor Instituta za proučavanje islamske tradicije Bošnjaka, a za predsjednika Upravnog odbora imenovan je dr. Amir Karić.

Za predsjednika Disciplinske komisije Rijaseta Islamske zajednice imenovan je muftija travnički Nusret ef. Abdibegović, a u nastavku sjednice usvojena su Pravila o organizaciji edukacijskih programa za mlade, donešena je odluka o spajanju Muslimanske informativne novinske agencije (MINA) i Službe za odnose s javnošću u jednu službu. Rijaset je donio odluku da se 2013. godina proglasi godinom obnove Aladža džamije u Foči, kao i da se u narednom periodu organizira sergija za pomoć narodu Sirije.

Također Rijaset Islamske zajednice podržao je prijedloge da se dr. Amir Karić imenuje za rukovodioca Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta i da se, do imenovanja generalnog sekretara Rijaseta, dio poslova iz nadležnosti generalnog sekretara prenese na rukovodioca Pravne službe Rijaseta Mensura Karadžu. Usljed smrti Muhamed ef. Salkića na dužnosti generalnog sekretara Rijaseta, Rijaset je donio odluku da se formira Komisija na čelu s Mensurom Karadžom koja će izvršiti uvid u administrativne poslove i Komisija na čelu s dr. Amirom Karićem koja će izvršiti uvid u finansijske poslove iz nadležnosti generalnog sekretara.

Sjednica Rijaseta 18.01.2012 2

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close