Revolucionarna otkrića evropskih genetičara svrstavaju Bošnjake u red najstarijih i najautohtonijih stanovnika Evrope

Slavenski mit koji se protežira kad se govori o porijeklu Bošnjaka bio je i ostao pokretačka sila u pokušaju da se zatre Bošnjačke ime, da se posrbe i pohrvate Bošnjaci i da se prikažu kao pridošlice u svoju matičnu zemlju Bosnu i Hercegovinu te u Sandžak.

Revolucionarna otkrića evropskih genetičara svrstavaju Bošnjake u red najstarijih i najautohtonijih stanovnika Evrope. Do tog otkrića došlo se otkrivanjem autohtone evropske Haplogrupe I koja je do skora smatrana da se nalazi i da joj je izvorište u Skandinaviji. Međutim detaljnim ispitivanjem naroda Balkana došlo se do revolucionarnog otkrića da se u Bosni i Hercegovini i dijelu Dalmacije koji gravitira BiH nalazi najveća koncentracija Haplogrupe I u rasponu od 55% do 70% čime su stanovnici bosne dobili primat genetski najčišćih i najautohtonijih Evropljana. Usporede radi do sada su se kao najautohtoniji Evropljani uzimali Skandinavci sa učešćem Haplogrupe I u stanovništvu oko 40% dok je učešće Haplogrupe I u Bosni i Hercegovini i među Bošnjacima i do 70% što je naučnu Evropu i historičare ostavilo bez riječi. Trougao Sarajevo-Maglaj-Tuzla nastanjeno je narodom koji tu živi zadnjih 11000 godina čime je definitivno otklonjena svaka sumnja u autohtonost i vezanost Bošnjaka za svoju jedinu pradomovini Bosnu i Hercegovinu.

Originalna naučna studija na engleskom jeziku gdje sve podatke možete provjeriti na Oxford Journals


defter.bosnjaci.agency

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close