Reforma javne uprave osnovni preduvjet za priključenje EU

Transparency International Bosne i Hercegovine i Centar za istraživačko novinarstvo predstavili su danas u Sarajevu projekt “Monitoring reforme javne uprave” čiji je cilj povećanje transparentnosti reforme javne uprave u BiH.

Autori projekta naglašavaju da je reforma javne uprave osnovni preduvjet za priključenje Europskoj uniji i za povećanje efikasnosti i učinovitosti državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta. Reforma je vođena pod okvirom Strategije reforme javne uprave i uključuje aktivnosti koje bi trebale unaprijediti strateško planiranje, javne finansije, upravljanje ljudskim resursima, administrativne sisteme, komunikaciju i e-vladu.

“Znamo svi da proces reforme javne uprave traje već nekih deset godina, međutim, kada je riječ o rezultatima još  smatramo da oni nisu zadovoljavajući, da je potrebno uložiti puno truda da bi građani BiH imali onakvu upravu kakvu očekuju, nezavisnu, nepolitizirianu”, izjavio je izvršni direktor Transparency Internationala BiH Srđan Blagovčanin.

Blagovčanin je naglasio da je istraživanje pokazalo da je najveći problem u procesu odsustvo političke volje za reformu javne uprave.

Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Lejla Bičakčić izjavila je da političari moraju biti svjesni da su njih izabrali građani, te da je cilj projekta da se putem niza istraživačkih priča poboljša komunikacija s javnošću i na taj način doprinese demokratskom dijalogu  građana i institucija u BiH.

Reforme su do sada tekle veoma sporo, a rezultati su vrlo ograničeni, pokazalo je istraživanje.

“Reforma javne uprave je jedan dug i zahtjevan proces. Mi smo se opredijelili da prihvatimo europske standarde i principe da bi bh. administrativni prostor mogao  korespondirati s administrativnim prostorom europskih zemalja. Reforma javne uprave traje od 2006. godine. Rezultati koje smo postigli su na pola puta, jer kroz ovaj proces učestvuju četiri nivoa vlasti”, izjavila je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac.

“Vlada Kraljevine Švedske nastavlja podržavati proces reforme javne uprave, ali očekujemo konkretnije rezultate. Cilj je stvaranje preduvjeta za transparentniju, efikasniju i učinkovitiju javnu upravu u BiH i da bude u službi svih građana”, kazao je ambasador Švedske Fredrik Schiller.

Upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi, upravljanje javnim finansijama i transparentnost, odgovornost i integritet javne uprave su problematike na koje će se fokusirati Transparency International BiH i Centar za istraživačko novinarstvo.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close