Visoko

Radiosarajevo.ba: Imena svih kandidata za načelnika i Općinsko vijeće Visoko

Izbori u Visokom: Imena svih kandidata za načelnika i Općinsko vijeće

radiosarajevo.ba

Manje od tri mjeseca ostalo je do novih, lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.

Kako smo već pisali, za ove izbore kandidiralo se nevjerovatnih 30.758 kandidata. Njih 7.869 nije prošlo prvu provjeru Centralne izborne komisije koja je u prvom krugu “ovjerila“ 22.889 kandidata.

Portal Radiosarajevo.ba u narednom periodu objavit će imena svih kandidata za načelnike i općinska vijeća odnosno skupštine opština u većim centrima u BiH. Danas objavljujemo kandidate za Visoko i liste koje su, naglašavamo, ovjerene do 20. jula 2016.

Načelnici

Halim Zukić (SDA/SBB)

Refik Kurgaš (ASDA)

Ermin Dlakić (SDP)

Amra Babić (Nezavisni kandidat)

Općinsko vijeće

BPS: 1 Fatić Mirnes 2 Alibegić Safeta 3 Mević Adnan 4 Šečo Nermin 5 Alihodžić Emina 6 Trnčić Armin 7 Imamović Almedin 8 Begić-Tokmo Aldina 9 Mrkalić Arnela 10 Merdić Husnija 11 Babić Velida 12 Mušinbegović Almedin 13 Tabak Samra 14 Jusufović Muhamed 15 Breščić Memsud 16 Hajro Amra 17 Žiga Muhamed 18 Berhamović Ajla 19 Karalija Faruk 20 Šabanović Haris 21 Kahvedžić Vildana 22 Ganić Haris 23 Mulahasanović Irma 24 Mehmedagić Emir 25 Agetović Amar 26 Suljić Berina 27 Alijagić Almin 28 Kriještarac Samira

DF: 1 Semić Jasmina 2 Mehmedagić Nedžad 3 Čišija Dženana 4 Devović Saburdin 5 Begić Mehmed 6 Frljak Ajla 7 Čišija Edin 8 Zimić Seid 9 Sarač Ema 10 Dedić Nedim 11 Kurtović Arnela 12 Bečić Nijaz 13 Numanović Rejhana 14 Provalić Senad 15 Čurt Sadik 16 Handžić Fahreta 17 Džafić Melvin 18 Čabaravdić Zuhra 19 Hadžić Adis 20 Sejdić Šejla

SDP: 1 Šćepanović Dejan 2 Greda Nedžla 3 Tajić Adnan 4 Malić-Zečević Maja 5 Tomičić Dalibor 6 Husić Muhamed 7 Šahinović Alija 8 Koprivica Dragana 9 Limo Samra 10 Suša Mirsad 11 Mostić Enisa 12 Čučuk Mirsad 13 Mušija-Višča Alisa 14 Dedić Admir 15 Pinjić Amar 16 Merdić Elma 17 Višća Avdija 18 Hodžić Amila 19 Babić Eniz 20 Frtuna Senada 21 Čengić Mahir 22 Suljić Nermin 23 Sarač Elza 24 Gogić Tarik 25 Ališanović Salko

SPU: 1 Njegović Avdo 2 Ismić Jasmina 3 Kadić Seid 4 Ahmić Fadil 5 Šehović Sađida 6 Njegović Muharem 7 Hamzić Džemila 8 Abdukić Tarik 9 Mušić Šefika 10 Hadžimehmedagić Muhamed 11 Brković Mirha 12 Smajić Ibrahim 13 Islamović Hajrudina 14 Dervišević Hasib 15 Sikira Halid 16 Bukurević Nedžada 17 Lemeš Mustafa

Naša stranka: 1 Slipčević Suad 2 Vehabović-Rudež Nermina 3 Mimić Uzejfa 4 Dizdar Emir 5 Šahović Adnan 6 Mlačo Suada 7 Buljina Minela 8 Halilović Šefik 9 Zečević Zinaida 10 Bašić Tarik 11 Zelentrović Una 12 Pašić Suad 13 Ihtijarević Ajla 14 Mameledžija Mirza 15 Simić Oleg 16 Hadžimehmedagić Lejla 17 Koljenović Adnan 18 Hajdarević Merisa 19 Kulović Amar 20 Hrnjić Haris 21 Selmanović Belma 22 Jurišić Zvonimir 23 Novokmet Anida 24 Lomigora Nermin 25 Oruč Mirsad 26 Konjo Emina

ASDA: 1 Šabanović Elvedin 2 Kecan Jasmina 3 Pekić Dario 4 Bukić Mirza 5 Kriještarac Ilda 6 Valjevac Mahir 7 Burko Mirha 8 Puščul Elmir 9 Suljić Selma 10 Ohran Eldin 11 Sirčo Membrura 12 Hasečić Adis 13 Hadžihalilović Mulija 14 Dervišević Halim 15 Burić Edin 16 Bajić Jelena 17 Očuz Sejid 18 Ihtijarević Emina 19 Gačan Emir 20 Ahmić Mersad 21 Genjac Dalila 22 Smajlović Eldar 23 Čelebić Amra 24 Omanović Adnan 25 Nurudinović Haris 26 Burić Enisa 27 Kozina Mato 28 Babić Alma 29 Džafić Haris 30 Šukrija Fuad

SBB: 1 Omanović Jasmin 2 Begić Nevzeta 3 Ramić Vahid 4 Handžić Kenan 5 Šahinović Ena 6 Kubat Adnan 7 Omerbegović Elmir 8 Halilović Melina 9 Sarać Mersiha 10 Begić Dževad 11 Džafić Azra 12 Hodžić Haris 13 Pelto-Dedić Minela 14 Rizvanović Samir 15 Smajlović Faruk 16 Purišević Adisa 17 Omanović Edin 18 Kadrić Jasmina 19 Alihodžić Sadžid 20 Duraković Dževad 21 Brkić Dženana 22 Alibegović Mehmed 23 Zubčević Melka 24 Goralija Emir 25 Pajt Sabina

Iako se lista SDA ne nalazi na spisku ovjerenih stranaka CIK-a, portal Radiosarajevo.ba doznaje imena kandidata iz ove stranke za OV Visoko:

1 Mušinbegović Kemal 2 Smailagić Zijada 3 Omanović Mirza 4 Handžić Zlatko 5 Jusić Emina 6 Halilović Džemil 7 Čehajić Lamija 8 Mateša-Bukva Mirela 9 Džafić Emir 10 Neimarlija Amil 11 Muslija Asim 12 Novokmet-Halilović Delila 13  Lopo Edin 14  Mulagić Nedžad 15  Zukan Sulejmen 16 Čehajić Efedina 17 Šabanović Edin 18  Šehović Mirnesa 19 Smajlović Dalila 20  Balta Amir 21 Džafić Abedina 22 Hindija Amer 23 Mihaljević Dženeta 24 Džafić Esmir 25 Ohran Amina 26 Omerbegović Elma 27 Šukrija Fikret

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close