Radionica o socijalnom preduzetništvu u BIH

Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) kancelarija u BiH organizuje tri okrugla stola(radionice) na temu socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, a gradovi u kojima će se implementirati radionice su: Banja Luka, Sarajevo i Tuzla.
Cilj ove aktivnosti je da zainteresovanim organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama prezentuje nalaze izvještaja za Socijalno Poduzetništvo u BiH koji je implementirala Fondacija za socijalno uključivanje BiH.

“Pošto je svrha izvještaja o procjeni da služi kao osnovni dokument za diskusiju, namjera TACSO BH je da stvori kreativno okruženje za sve zainteresirane organizacije civilnog društva i predstavnike institucija da podijele svoja razmišljanja i iskustva o socijalnom poduzetništvu u Bosni i Hercegovini. Metodologija je zasnovana na radu u grupama od maksimum 25 učesnika i diskusiji, a ekspert koji će moderirati cijeli process je Teodor Petričević (Hrvatska), konsultant u oblasti socijalnog preduzentištva”, ističu organizatori.

Okrugli stol će istražiti nekoliko aspekata socijalnog preduzetništva i to kroz različite tematske cjeline: evropske tendencije u obalsti socijalnog preduzetništva;socijalno preduzetništvo kao incijator promjena; ključni akteri u oblasti socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini;odnos obrazovnog sistema u BiH prema socijalnom preduzetništvu (invoativne prakse u rješavanju ekonomskih i socijalnih problema).

Razmatraće se pitanje da li postoji zajedničko razumjevanje o socijalnom preduzetništvu među socijalnim preduzetnicima, investitorima i donatorima?, a biće riječi i o ulozi medija kao ključnog faktora i poveznice između različitih aktera i implementatora u oblasti socijalnog preduzentištva i socijalno preduzetništvo kao potencijal za održivost organizacija civilnog društva.

Vremenski okvir okruglih stolova (radionica):

Banja Luka 13.11.2012. god. Hotel Bosna sa početkom u 10:30

Sarajevo 14.11.2012. god. Hotel Bosnia sa početkom u 10:30

Tuzla 15.11.2012. god. Hotel Tuzla sa početkom u 10:3

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close