Radio Sarajevo: Projekt grijanja Sarajeva i Visokog iz TE Kakanj

Na radio Sarajevu, Jutarnji program, 10-11 h, dana 28.03.2014. (petak) na pitanja novinarke Elme Behram vezano za aktuelnost potrebe za realizaciju i izvedivost projekta grijanja Sarajeva i Visokog iz TE Kakanj odgovarali su prof. dr Izet Smajević i ministar Erdal Trhulj. Ministar Trhulj je tom prilikom bez rezerve podržao realizaciju ovog projekta! Ali to nije sve!

(Autor: Prof. dr Izet Smajević)

U nastavku objavljujemo inicijativu vezanu za realizaciju ovog projekta koju je Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, 26. februara 2014. godine uputilo Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH.
I dalje tvrdim: ovo se MORA napraviti, jer SVE DRUGO JE PROMAŠAJ!

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close