Publikacija „(Ne) budi ovca: o etničkoj diskriminaciji“

Sarajevski otvoreni centar (SOC) objavio je publikaciju pod nazivom „(Ne) budi ovca: o etničkoj diskriminaciji“ u kojoj su sabrani neki od tekstova pisanih za stranicu Koalicije Jednakost, a koji tematiziraju pitanje diskriminacije zasnovane na etničkoj pripadnosti.

 

U prvom dijelu brošure predstavljene su analize pozicije Ostalih u dijelovima pravnog i političkog sistema Bosne i Hercegovine, dok je drugi dio fokusiran na široke posljedice etničke diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Tekstovi naglašavaju potrebu uvođenja principa jednakosti kako za konstitutivne narode, tako i za pripadnike_ice koji_e se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, odnosno pripadaju grupi Ostalih; moguće modele njihove reprezentacije u političkom sistemu Bosne i Hercegovine; oblastima u kojima i dalje na normativnom nivou postoji etnička diskriminacija, te model Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kao potencijalno dobrog modela političke participacije i uključivanja svih segmenata društva u proces odlučivanja.

 

Drugi dio brošure fokusiran je na primjere etničke diskriminacije na pojedinim nivoima vlasti; potrebi suočavanja sa prošlošću kao osnovi za gradnju povjerenja; etničkim podjelama u obrazovanju i njihovim posljedicama na etničke manjine; diskriminaciji u medijima, ekonomiji, kao i drugim oblastima života. Analize, iako obrađuju kompleksne pravne i društvene probleme Bosne i Hercegovine, razumljive su i osobama kojima pitanje etničke diskriminacije Ostalih i nije oblast posebnog interesovanja, ali je njen cilj da na jedan inovativan i provokativan način aktualizira sveprisutnu etničku diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. (Damir Banović, priređivač)

 

Autori tekstova u brošuri su: Tvrtko Milović, Goran Marković, Nedim Kulenović, Nedim Jahić, Amila Ždralović, Maja Sahadžić, Franjo Šarčević, Arijana Aganović, Nikola Kuridža, Amar Numanović, Mladen Lakić, Vedran Kordić i Vibor Handžić.

 

Brošuru možete preuzeti OVDJE.

naslovna-ne-budi-ovca 1

Prometej

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close