-TopSLIDEVisoko

PS Visoko: Upozorenje za građane povodom paljenja vatre na otvorenom prostoru

Informacija, upozorenje za građane povodom paljenja vatre na otvorenom prostoru,  dostavlja se;

Obzirom da je primjetan veliki broj građana koji borave na lokalnim izletištima prilikom čega često dolazi do paljenja vatre na otvorenom prostoru od strane istih, što za posljedicu  može izazvati požare, prilikom kojih nastaju veće ili manje materijalne štete. Navedene radnje su  na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih nekoliko godina izazvale brojne požare sa većom ili manjom materijalnom štetom.

Praksa pokazuje da su najčešći uzroci požara na otvorenom ljudski nemar i nepažnja, a što često se događa i kada se ne ugasi vatra prilikom kampiranja ili boravka u prirodi.


Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja vatre na otvorenom prostoru, dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to;

  • zabranjeno je  loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme 

     pojačanog vjetra i u blizini šume;

  •  oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i drugi zapaljivi materijal;
  • osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje:
  • ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123 i policiju na broj 122 .

Ako  nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti do 12. godina zatvora po odredbama Krivičnog zakona FBiH.


Policija apeluje na sve građane, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može imati velike posljedice”.

S poštovanjem.         

POLICIJSKA STANICA VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close