Prof. dr Asif Šabanović – Dobitnik Povelja o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko

Rođen je u Visokom 1946., gdje je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo je diplomirao 1970., magistrirao 1975. i doktorirao 1979. godine, na kojemu je izabran u sva nastavnička zvanja, kao i zvanje redovnog profesora. U isto vrijeme je redovni profesor na Šabanci, univerzitetu u Istanbulu/ Turska i povremeno angažiran kao profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), na kojemu je i član uprave. Prof. Asif Šabanović je predsjednik Foruma znanja (Kuala Lumpur/ Malezija) pri Fondaciji za unaprjeđenje dobrobiti čovječanstva, sa posebnim angažmanom u zemljama u razvoju. Kao gostujući profesor ili istraživač gostovao je ili bio angažiran i na drugim u svjetskim razmjerama čuvenim univerzitetima i institutima u Japanu, Maleziji, Turskoj, Americi i Rusiji. Objavio je 17 knjiga, editovanih knjiga i poglavlja u knjigama, 393 članka u časopisima i konferencijama (129 indeksiranih) i autor je 7 patenata. Tokom univerzitetske karijere je, kao mentor, izveo 33 magistra i 10 doktora tehničkih nauka, među kojima i dvojicu iz Visokog. Uz ovo prof. Šabanović je duže od deceniju i po radio u Energoinvestu/ Institut za kontrolu i kompjuterske nauke, najprije kao glavni inženjer a zatim kao savjetnik za nauku. Dobitnik je 27-julske, najveće nagrade u BiH (1980.) i Srebrenog odličja Univerziteta u Sarajevu za profesionalna dostignuća (1991.). Za značajan, u svijetu prepoznatljiv, doprinos razvoju i nauci prof. Asif Šabanović je u decembru 2013. godine izabran u zvanje dopisnog člana ANU BiH.

Dodjelom priznanja, kako je predloženo, djelo prof. Asifa Šabanovića prepoznajemo sastavnicom ukupnog potencijala općine Visoko, kao osnove njenog budućeg razvoja usklađenog sa razvojem Evrope i drugih ekonomski moćnih zemalja, prijatelja BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close