PolitikaZDK

Privremeno finasiranje Zeničko-dobojskog kantona

SAOPŠTENJESA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 3.sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj  28.12.2018. godine prije samog utvrđivanjadnevnog reda, Skupština nije prihvatila prijedlog Vlade da se Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskogkantona za 2018. godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanjuBudžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu razmatraju i donesu po hitnompostupku, te navedeni akti nisu razmatrani kao tačke dnevnog reda na ovojsjednici Skupštine. Vlada kao predlagač može ove akte podnijeti Skupštini uformi nacrta na nekoj od narednih sjednica Skupštine. U nastavku je u skladu saizmijenjenim dnevnim redom u okviru prve tačke Skupština donijela Odluku oizboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Unastavku je razmatrana i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskogkantona za period januar-mart 2019. godine. Odluka predviđa finansiranje iizvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše dotromjesečnog prosjeka za predhodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 73,3miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglonastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta usituaciji kada Budžet za 2019. godinu nije donesen do početka fiskalne 2019. godine.

Nakonove odluke, po istom principu su donesene  još dvije odluke. Skupština je u ciljuobezbjeđenja neometanog korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranjaosiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranje uslovaza neometano funkcionisanje ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju svojaprava, donijela i Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenogosiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period prva tri mjeseca 2019. godine uiznosu od cca 45,4 miliona konvertibilnih maraka.

Nakraju je Skupština donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba JU„Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica za period od prvatri mjeseca 2019. godine, u iznosu cca 5,1 milion konvertibilnih maraka, a svekako bi se održao kontinuitet u radu i djelovanju.

Stručnaslužba Skupštine ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close