-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu

30. sjednica Gradskog vijeća Visoko u četvrtak, 27.07.2023. godine

Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu, Komisija predlaže:

 1. 1. Za dodjelu  Povelje Grada Visoko (pojedinačna)predlažu se:
 • mr. sc. dr. SENAD DERVIŠEVIĆ,
 • dr. SENAD KARAVDIĆ.
 1. 2. Za dodjelu  Povelje Grada Visoko (kolektivna), predlaže se:
 • GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VISOKO- GSS.
 1.  Za dodjelu Povelje Grada Visoko za životno djelo predlaže se:
 • major MIJO  MATEŠA(posthumno)
 1. Za dodjelu Povelje o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko predlaže se:
 • HUSEJN ef.KAVAZOVIĆ Reisu-l-ulema.

***

Kao PETA tačka Dnevnog reda:

Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko  za 2023.godinu

      5.1. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko

      5.2. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko  

      5.3. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko  

      5.4. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko za životno djelo  

      5.5. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom    

             Grada Visoko

IZVJESTILAC:  Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika Komisije  i Zekija Omerbegović,

sekretar Gradskog vijeća Visoko

***

KOLEGIJ GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

                          n/r Nikola Pekić

       predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko

 

PREDMET: Prijedlozi odluka, dostavljaju se:

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 14. sjednici, održanoj 13.07.2023. godine, utvrdila je prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu.

Komisija dostavlja Kolegiju Gradskog vijeća prijedloge odluka, sa Izvještajem o provedenom postupku Javnog poziva, radi uvrštavanja u dnevni red naredne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:  ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA KOMISIJE

 1. Naslovu,                                       Fikret  Dervišbegović, s.r.

2.Gradonačelniku,

 1. a/a.

PREDMET: Prijedlozi odluka, dostavljaju se:

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 14. sjednici, održanoj 13.07.2023. godine, utvrdila je prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu.

Komisija dostavlja Gradonačelniku prijedloge odluka sa Izvještajem o provedenom postupku Javnog poziva, radi davanja mišljenja, a sve u skladu sa odredbama članova 100. i 111. Poslovnika Gradskog vijeća, obzirom da se radi o prijedlozima odluka čiji podnosilac nije Gradonačelnik.

S poštovanjem,

 

DOSTAVLJENO:           ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA KOMISIJE

 1. Naslovu,                                       Fikret  Dervišbegović, s.r.
 2. a/a.

****

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 14.Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj ________2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada Visoko“ za 2023. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana GradaVisoko.

 

Član 2.

„Povelja Grada Visoko“ u 2023. godini dodjeljuje se  Prim.mr.sc.dr.SENADU DERVIŠEVIĆU za unapređenje  i razvoj   zdravstva  i izuzetan doprinos  u  liječenju  građana  Visokog za vrijeme agresije  i poslije ratnom periodu.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos  nagrada od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2023. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

 

Broj: 01/1-02-____/23              PREDSJEDAVAJUĆI

________2023. godine Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o           Nikola Pekić

***

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 14. Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj ________2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada Visoko“ za 2023. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana GradaVisoko.

Član 2.

„Povelja Grada Visoko“ u 2023. godini dodjeljuje se Prim. dr. SENADU KARAVDIĆU za unapređenje  i razvoj   zdravstva  i izuzetan doprinos  u  liječenju  građana  Visokog za vrijeme agresije  i poslije ratnom periodu.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos  nagrada od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2023. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

 

 

Broj: 01/1-02-____/23              PREDSJEDAVAJUĆI

________2023. godine Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o           Nikola Pekić

***

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 14.Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj ________2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada Visoko“ za 2023. godinu

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja Grada Visoko“ u 2023. godini dodjeljuje se GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA VISOKO- GSS za nesebičan doprinos i pomoć u spašavanju života Turskom narodu, pogođenog  katastrofalnim zemljotresom i pozitivnom predstavljanju  Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos nagrada od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2023. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

 

Broj: 02/1-02-____/23             PREDSJEDAVAJUĆI

________2023. godine Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o              Nikola Pekić

***

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 14.Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ___ sjednici održanoj ________2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada za životno djelo“ za 2023. godinu

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada za životno djelo“ u povodu 29. augusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

 

„Povelja Grada za životno djelo“ u 2023. godini dodjeljuje se  majoru MIJI MATEŠI  (posthumno) za doprinos u odbrani Grada Visoko i očuvanju cjelovite države Bosne i  Hercegovine.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade  konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada za životno djelo“ uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2023. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

 

Broj: 02/1-02-____/23              PREDSJEDAVAJUĆI

________2023 godine   Gradskog  vijeća Visoko

V i s o k o           Nikola Pekić

***

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 14. Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ___ sjednici održanoj ________2023. godine, donijelo je

 

                                                                       O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ za 2023. godinu

 

Član 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana  Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u 2023. dodjeljuje se  dr. HUSEJNU

 1. KAVAZOVIĆU Reisu-l-ulemi,za značajan  doprinos u odbrani Bosne i  Hercegovine  i  širenju  mira i zajedništva.

Član 3.

„Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2023. godine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Grada Visoko ».

 

Broj: 02/1-02-____/23              PREDSJEDAVAJUĆI

________2023. godine Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o              Nikola Pekić

***

 

                                                                      O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I – PRAVNI OSNOV

 

Pravni osnov za donošenje predloženih odluka sadržan je u članu 21.stav 1. tačka 14. Statuta  Grada Visoko („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) kojim je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko, te u članu 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10),kojim je propisano da odluke o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće, na osnovu obrazloženog prijedloga Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

 

U skladu sa članom 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu.

Prijedloge koje je dostavilo devet predlagača, Komisija je razmatrala na 13. sjednici, održanoj 04.07.2023. godine, te je rukovodeći se kriterijumima utvrđenim u Odluci, izvršila izbor kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko u 2023. godini  i  na 14. sjednici, održanoj 13.07.2023. godine, utvrdila prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu.

Komisija je utvrdila prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu koje dostavlja Gradskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.

Prilog: Izvještaj Komisije.

Akt sačinila:

Luzar  Snežana, dipl.pravnica

Stručni saradnik

Akt odobrila:

Zekija Omerbegović,

Sekretar Gradskog vijeća Visoko

      

                                                                       ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA KOMISIJE

Fikret  Dervišbegović, s.r.

 ***

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO     

GRADSKO VIJEĆE VISOKO

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i

obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

__________________________________________________________________________________

 

Broj: 02/1-02-4-14-5/23

Datum:13.07.2023. godine

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na osnovu Statuta  Grada  Visoko  („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim u Poslovniku Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 03/23)  i  na osnovu Odluke  o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), provela je postupak za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu, o čemu podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 12. sjednici, održanoj 12.05.2023. godine, utvrdila je tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu, koji je objavljen u lokalnim medijima Grada Visoko, web stranici Grada Visoko, oglasnoj ploči Grada Visoko i oglasnim pločama u mjesnim zajednicama u periodu od 15.05.2023.godine do 15.06. 2023.godine.

 

Komisiji je svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko uputilo devet predlagača, koje je Komisija razmatrala na 13. sjednici, održanoj  04.07.2023. godine.

 

Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko u 2023. godini, predloženi su sljedeći kandidati:

 

 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko (pojedinačna)
 1. Doc.dr.sc.ELVEDIN ŠABANOVIĆ– predlagač:Elvir  Špiodić;
 2. Prim.dr.sc.med.GAZIBERA BELMA– predlagač:  Setup Centar  društvenih  inicjativa Visoko;

3.Prim.mr.sc.dr.SENAD DERVIŠEVIĆ- predlagač: Gradski Odbor Stranka  demokratske akcije Visoko;

4.Prim.dr.SENAD  KARAVDIĆ – predlagač: Gradski Odbor Stranka  demokratske akcije Visoko.

 

 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko (kolektivna)
 1. UDRUŽENJE„MLADI VOLONTERI VISOKO -predlagač:Mević Adnan;
 2. BZK „PREPOROD“ VISOKO– predlagač: Grupa građana-  Dženan Muhamedagić i drugi ;
 3. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VISOKO- GSS predlagač:Gradski odbor Stranka  demokratske akcije Visoko.
 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko za životno djelo
 1. SENAD SKOPLJAK– predlagač:Mjesna zajednica Centar Visoko;
 2. KENAN JUSUFBAŠIĆ (posthumno)predlagač: Aero klub Izet Kurtalić Visoko;

3 .prof.FUAD  ŠEĆEROVIĆ predlagač: Setup Centar  društvenih  inicjativa Visoko;

 1. MIRKO VUKOJEVIĆ (posthumno) – predlagač: Neven Krajišnik;
 2. MIJO  MATEŠA(posthumno)  predlagač: Gradski Odbor Stranka  demokratske akcije Visoko.

 

Prijedlozi za Povelju o proglašenju  počasnim građaninom

 1. fra. IVAN NUJIĆ– predlagač: Neven Krajišnik;
 2. dr. HUSEJN ef.KAVAZOVIĆ Reisu-l-ulema – predlagač:Gradski Odbor Stranka  demokratske akcije Visoko.

 

Na 14. sjednici, održanoj 13.07.2023. godine, razmatrajući prijedloge sačinjene i dostavljene u skladu sa Odlukom i Javnim pozivom, te imajući u vidu kriterijume utvrđene Odlukom i Javnim pozivom, Komisija je odlučila da u 2023. godini predloži ukupno 5 (pet) prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko i to: 2.Povelje Grada Visoko (pojedinačna), 1.Povelju Grada Visoko (kolektivna), 1.Povelju Grada Visoko za životno djelo (posthumno) i 1.Povelju o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko za 2023.godinu.

Komisija je izvršila izbor i utvrdila prijedloge kandidata za dodjelu Povelje Grada Visoko (pojedinačna), Povelju Grada Visoko (kolektivna),Povelju Grada Visoko za životno djelo (posthumno) i Povelju o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko.

 

Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2023. godinu, Komisija predlaže:

 

 1. 1. Za dodjelu  Povelje Grada Visoko (pojedinačna)predlažu se:
 • mr. sc. dr. SENAD DERVIŠEVIĆ,
 • dr. SENAD KARAVDIĆ.

 

 1. 2. Za dodjelu  Povelje Grada Visoko (kolektivna), predlaže se:
 • GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA VISOKO- GSS.

 

 1.  Za dodjeluPovelje Grada Visoko za životno djelo predlaže se:
 • major MIJO  MATEŠA(posthumno)

 

 1. Za dodjelu Povelje o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko predlaže se:
 • HUSEJN ef.KAVAZOVIĆ Reisu-l-ulema.    

 ********************

GRADSKO VIJEĆE VISOKO

                                                                                   

PREDMET: Mišljenje, dostavlja se;

 

U skladu sa članom 100.stav 4.  i člana 111.stav 3. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 3/23), kojim je propisano da Gradonačelnik daje mišljenje o dokumentu kada nije predlagač istog, a u vezi akta ,broj: 02/1-02-4-14-4/23 od 13.07.2023.godine Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, kojim je Gradonačelniku dostavljen Prijedlog odluka o javnim priznanjima Grada Visoko za 2023.godinu,  daje se sljedeće mišljenje:

Gradonačelnik prihvata i podržava Prijedlog odluka o javnim priznanjima Grada Visoko za 2023.godinu, koji je kao predlagač, utvrdila Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i uputila Gradskom vijeću u dalju proceduru.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.
sci. Mirza Ganić, dipl. ing.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close