M plusOglasiVisoko

Prijedlog za 40. sjednicu Općinskog vijeća Visoko

P R I J E D L O G
DNEVNOG REDA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

1. Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina
Strategija razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
Napomena: Projektno-tehnička dokumentacija vezana za tačku 3. dostavljana je i ista se nalazi u
Službi za poslove Općinskog vijeća Visoko

4. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog Odluke o regulaciji saobraćaja u sekundarnom naselju Šareni Hanovi – općina Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative
PRIJEDLOG TERMINA 50. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA
23.06.2016. godine (četvrtak) u 14:00 sati

PRIJEDLOG TERMINA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
02.07.2016. godine (subota) u 10:00 sati.

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close