Prije 67 godina u Sarajevu otvoren studij šumarstva, a 1958. osnovan Šumarski fakultet

Studij šumarstva u BiH omogućen je osnivanjem Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu, 23. decembra 1948. godine (Zakon o osnivanju donijela je Narodna skupština NRBiH). Studenti iz BiH i krajeva Jugoslavije koji prirodno gravitiraju Sarajevu, nastavili su, prethodno započeti studij u Beogradu i Zagrebu, u ljetnom semestru 1949. godine na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Poljoprivredno-šumarski fakultet sa dva odsjeka (Poljoprivredni i Šumarski) razvijao se zajedno punih deset godina. Za to vrijeme zabilježeno je značajno kadrovsko i materijalno jačanje obje cjeline Fakulteta.

Prvi diplomirani inženjeri šumarstva u Sarajevu promovirani su 1953. godine.

Izmjenama Zakona o Univerzitetu u Sarajevu 1958. godine osnovani su Poljoprivredni i Šumarski fakultet u Sarajevu kao samostalne članice Univerziteta.

Prva doktorska teza na Šumarskom fakultetu u Sarajevu odbranjena je 1959. godine. Zvanje doktora nauka stekao je Vitomir Stefanović, odbranivši tezu pod naslovom: Tipovi šuma bijelog bora na području krečnjaka istočne Bosne.

Osnivanjem Mašinskog fakulteta u Sarajevu, prevladalo je mišljenje da se Drvno-industrijski odsjek, koji se do tada razvijao na Šumarskom fakultetu, izdvoji i dalje razvija na Mašinskom fakultetu. Ova odluka je i provedena odgovarajućim izmjenama statuta dva navedena fakulteta krajem 1961. godine.

Tokom agresije na BiH, okupacijom dijela Sarajeva gdje se nalazi glavna zgrada Šumarskog fakulteta, privremeno je onemogućena nastava, a objekat izložen organiziranoj pljački i devastaciji. I nastavni objekti Fakulteta na Igmanu, Trebeviću i Slatini su u potpunosti opljačkani i razoreni.

U ratnim godinama Fakultet je održavao nastavu na Veterenirskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Građevinskom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu te objektima “ŠIPAD” i Šumarstvo “Bistrica”.

Deblokadom Sarajeva i reintegracijom njegovih dijelova zgrada Fakulteta u ulici Zagrebačka 20 ponovo postaje dostupna. Od tada, 19. marta 1996. godine, započinje njena obnova i obnova nastavnih objekata “Čavle” na Igmanu i “Arboretum” na Slatini.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close