Prihvaćen Nacrt zakona o igrama na sreću

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvatio je na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o igrama na sreću.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću u Federaciji BiH.
Novi zakon o igrama na sreću omogućit će da dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH kao i sredstava od svih drugih naknada za izdavanje odobrenja koje plaćaju ostali priređivači, budu uplaćene na poseban račun i namijenjene za liječenje teško oboljele djece i mladih, zaštitu djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, borbu protiv droga i ovisnosti, kao i zaštitu žrtava torture i nasilja (sigurne kuće).
Poslanici su u diskusijama podržali utvrđivanje ovog nacrta zakona, a sve iznesene primjedbe odnosile su se uglavnom na pooštrenje sankcija i druge mjere koje bi uvele disciplinu i omogućile trajno uređivanje oblasti priređivanja igara na sreću.
Prema ovom zakonskom tekstu, u slučaju kladionica porez na dobitke plaća se po stopi od 10 posto na dobitke do 10.000 KM, a po stopi od 15 posto na dobitke iznad 10.000 KM.
Porez na dobitke u lutrijskim igrama plaća se po stopi od 10 posto na dobitke od 50 do 10.000 KM, a iznad 10.000 po stopi od 15 posto.
Nacrt zakona o igrama na sreću upućen je u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Prihvaćen Nacrt zakona o budžetima u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je danas na sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o budžetima u FBiH. Tim zakonom uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta FBiH, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova izvan budžetskih fondova, budžetskih načela, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika.
Tim zakonom se, između ostalog, prvi put propisuje obaveza donošenja programa javnih investicija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, fiskalna odgovornost i budžetski nadzor.
Takođe, prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji će biti upućen u javnu raspravu od 60 dana.
Tim zakonskim rješenjem nastoji se uvesti izjednačavanje, odnosno smanjivanje razlika u prihodima po stanovniku pojedinačno po kantonima i općinama, na horizontalnom nivou za općine i kantone, prateći glavne principe iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
Dokument podrazumijeva povećanje udjela općina u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak za 6,54 posto odnosno na 41 posto. Time se nastoje otkloniti negativne posljedice reforme direktnih poreza za općine.
U višestanoj raspravi mogla su se čuti različita mišljenja zastupnika. Dok jedni smatraju da treba uraditi detaljnu analizu te na osnovu nje ići s novim zakonskim rješenjem, dio zastupnika misli da radi poboljšanja stanja u pojedinim kantonima, poput Posavskog i BPK, treba usvojiti predložene izmjene i dopune kojima se pomaže opstojnost tih kantona.
Zastupnici su danas prihvatili i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza FBiH.
Na taj način se iz sadašnjeg teksta Zakona briše odredba članka 21a. Naime, ta odredba je nedovoljno jasna i u koliziji je sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH.
Ona je u praksi onemogućavala pravnim osobama promet obveznica do visine neizmirenih obaveza prema uposlenicima, te fondova penzijskog i zdravstvenog osiguranja nastalih do dana stupanja na snagu ovog zakona, uključujući i obaveze po sporazumima o odgođenom plaćanju, te im onemogućavala raspolaganje obveznicama.
Utvrđen je i Nacrt zakona o poštanskom prometu FBiH kojim će,  između ostalog, biti bolje regulirana, u odnosu na važeće rješenje, pitanja inspekcijskog i stručnog nadzora te ovlasti poštanskog inspektora.
Važeći Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH donesen je 2004. godine i tokom njegove primjene utvrđeno je da je potrebno izvršiti izmjene i dopune zbog neusklađenosti sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine kao i nastalih promjena na tržištu poštanskih usluga.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close