Preventivne mjere za domaćinstva u slučaju sniježnih padavina

Povodom dopisa Federalne uprave civilne zaštite upućenog Kantonalnim upravama i općinskim službama civilne zaštite, a vezano za preporuke o poduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od velikih snježnih padavina, obavještavamo sljedeće:

Zakonom o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju.

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna, solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugim kojima je ta pomoć potrebna.

Preventivne mjere za domaćinstva u slučaju sniježnih padavina

U slučaju sniježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu, posmatrate uslove i budete spremni odgovoriti u datom trenutku. Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega ili poledice prostore ispred svog objekta ili parcele.

Takode, voditi računa gdje posipate so, pijesak, piljevinu i pepeo da bi izbjegli oštećenja rastinja oko puta i vodite računa kada uklanjate snijeg da ne blokirate staze susjedima.

Takođe, sugerišemo vlasnicima vozila da vode računa o parkiranju vozila na lokalnim saobraćajnicama rade lakšeg čišćenja snijega zaduženim službama za taj rad.

Vlasnicima poljoprivrednih objekata sugerišemo da skinu snijeg sa voćki, te vrše kontinuirano skidanje snijega sa plastenika i svih poljoprivrednih i gospodarstvenih objekata da bi se spriječilo njihovo oštećenje.

Posebno skrećemo pažnju da vodite računa o čišćenju neizoliranih električnih vodića koji predstavljaju opasnost po život.

Za sve ove radne aktivnosti vodite računa da koristite obuću sa gumenim i hrapavim džonom i da smanjite opasnost od klizanja i pada na poledici i snijegu.

Što se tiče postupanja u slučaju niskih temperatura zraka, odnosno hladnoće, vodite računa o savjetima koje vam daju zdravstvene ustanove, a to je : korištenje slojevite odjeće, odjeće od vune, kapa , rukavica, šalova i termoveša uz maksimalno korištenje toplih napitaka, te izbjegavajte korištenje kofeina i akolhola.

Preporučujemo Vam da u slučaju bilo koje prirodne nesreće reaktivno i bez ikakve prisile uradite vlastiti plan u hitnim situacijama koji ćete kroz igru ili kviz znanja provjeravati sa vašim članovima porodice. U slučajevima produžene prirodne nepogode koja će u datom momentu zahtijevati i evakuaciju predlažemo da pripremite svoja lična dokumenta, komplet prve pomoći, toplu odjeću, konzerviranu hranu , vreće za spavanje , baterijsku lampu sa rezervnom baterijom, bocu vode, mobitel sa punjačem, prenosni radio ili tranzistor i sve potrebne stvari za hitne slučajeve. U takvim situacijama ostvarite kontakte sa predsjednicima Savjeta mjesne zajednice i sa povjerenicima civilne zaštite u vašoj mjesnoj zajednici.

Primjenjujući ovako predložene mjere lične i uzajamne zaštite umanjiće se štete i Vama i lokalnoj zajednici.

Molimo Vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći budete razboriti, tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode, a za sve to vam sugerišemo bitne brojeve na području općine Visoko:

Općina: 032- 732- 500

Općinska služba CZ: 735- 700

Vatrogasna služba: 737- 500

Policijska uprava: 738 – 555

Dom zdravlja: 738- 777

Opskrbljivač vode: 738 – 600

Opskrbljivač plina: 061- 189 – 790

Opskrbljivač struje: 736 – 507

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close