Prevent ispunio obaveze u kupovini pogona KTK u Topuzovom polju

Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko izvršio je obaveze uplate kupoprodane cijene, zapošljavanja i investiranja u predmetu kupoprodaje tehničko-tehnološke cjeline u zoni Topuzovo polje u vlasništvu KTK Visoko, saopćila je Agencija za privatizaciju FBiH nako jučerašnje sjednice Upravnog odbora.

Izvršenje obaveze utvrđeno je prema ranije obavljenim redovnim kontroloma.
Agencija je saopćila ii da je njenim ovlaštenim advokatima dostavljena dodatna dokumentacija i naknadno dobiveni historijski izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu za Šipad export-import d.d. Sarajevo koja će se koristiti za spor pred nadležnim sudom u Šibeniku a vezano za Luku Drvo Šibenik.
Agencija je uputila i akt prema Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu finansija i tezora BiH kojim je zatražena aktivnija diplomatska aktivnost radi zaštite potraživanja i imovine FBiH. Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjskih poslova i premijeru Federacije BiH upućen je akt kojim je tražena diplomatska aktivnost prema Republici Hrvatskoj radi ukidanja Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriji R Hrvatske.
Preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH, APF provode se u skladu sa nadležnostima Agencije te je, o dosada urađenim poslovima, informiran Upravni odbor APF.
Prema Izvještaju o aktivnostima APF-a za oktobar 2013. godine, koji je Upravni odbor APF usvojio, objavljena su tri javna poziva i to za prodaju nekretnina Remontnog zavoda Travnik, poslovnog prostora preduzeća KTK Visoko u Lukavcu te deset nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO. Donesena je i odluka o neuspjeloj prodaji poslovne zgrade Direkcije Hidrogradnje u Sarajevu.
U izvještajnom periodu poduzimane su sve neophodne radnje s ciljem zaštite prava i interesa APF-a po tužbama u kojima je Agencija stranka u postupku, i nije bilo novih tužbi od strane Agencije niti novih tužbi protiv Agencije, navodi se u saopćenju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close