Preporuke Venecijanske komisije: Osnažiti građanske principe

Venecijanska komisija predlaže da se promjenom Ustava Federacije BiH „osnaže građanski principi“. Prednacrt novog federalnog ustava uskoro bi se mogao naći u parlamentarnoj proceduri.

„Venecijanska komisija je već duže vrijeme uključena u proces ustavnih reformi u BiH i mi smo još 2005. godine ukazali na potrebu sveobuhvatnih ustavnih reformi kako na državnom tako i na entitetskom nivou“, rekao je nakon razgovora sa zvaničnicima Parlamenta FBiH u Sarajevu sekretar Venecijanske komisije Thomas Market.

„Treba jačati tzv. građanski princip ili princip građanstva u odnosu na etnički princip, mada priznajemo da postoje i poteškoće kada je u pitanju jačanje tog principa. Posebnu pažnju treba posvetiti administrativnoj racionalizaciji kao i jačanjima nadležnosti na nivou Federacije BiH, posebno u zakonodavnoj oblasti. Naglasili smo i potrebu da se bolje pojasne odnosi unutar izvršne vlasti, posebno odnosi između Predsjedništva Federacije BiH, entitetske Vlade i premijera“, kazao je sekretar Venecijanske komisije.


Thomas Market, sekretar Venecijanske komisije

Zoran Jovanović: „Prvi put sami odlučujemo o ustavu“

„Svi sudionici sastanka istakli su potrebu da se ustavna reforma što prije provede s ciljem da se postigne i osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda i drugih, da se izgradi moderan, racionalno organizirani sistem koji vertikalno međusobno koordinira i funkcionira, da se izgradi ustav po mjeri evropskih zahtjeva i onoga što građani BiH traže na evropskom putu“, rekao je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić.

Predsjednik Ustavne komisije Parlamenta Federacije Zoran Jovanović ocijenio je da je dobro što je Federacija BiH, zahvaljujući američkoj podršci, pristupila ustavnim promjenama bez nametanja rješenja. „Ovo je prvi put, od uspostave Federacije BiH, da sami odlučujemo kakav ćemo ustav imati, normalno, uvažavajući standarde Evropske unije, odnosno konvencije o ljudskim pravima i građanskim slobodama“, rekao je Jovanović.


Fehim Škaljić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Prijedlozi ekspertske grupe

Predstavnici entitetskog parlamenta kazali su da je sačinjen prednacrt novog Ustava Federacije BiH i da bi se on uskoro mogao naći u parlamentarnoj proceduri.

Prijedlog ekspertske grupe, koja je formirana na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog, sadrži ukidanje institucije predsjednika Federacije BiH te prijenos dijela predsjedničkih ovlasti na rukovodstvo Parlamenta i federalnog premijera. Predstavnički dom bi, umjesto sadašnjih 98 imao 81 poslanika, a Dom naroda 44 delegata i to po 13 Bošnjaka, Hrvata i Srba te pet delegata iz reda onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi.

Autor: Samir Huseinović

Odgovorna urednica: Zorica Ilić

DW.DE

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close