M plusOglasiVisoko

Preliminarna lista – ZDK stipendija redovnim studentima …

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2016/2017. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu je izvršila bodovanje-rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja–rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Općine Visoko i na web stranici Općine, počev od 05.05.2017. godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana (od dana objavljivanja Obavijesti) Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Općine Visoko.

 

U prilogu: Preliminarna lista

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close