Preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2013/2014.godinu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, zaprimila je 234 zahtjeva.

Shodno Konkursu i postavljenim Kriterijima konkursa, Služba je izvršila bodovanje – rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani  i rangirani, mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana ( od dana objavljivanja Obavijesti ) Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, na protokol Općine Visoko.

Na slijedećem linku možete preuzeti REZULTATI BODOVANJA-PRELIMINARNA LISTA STUDENATA KOJI SU U KONKURENCIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2013/ 2014. GODINU

Rezultati bodovanja – rangiranje mogu se pogledati i na oglasnoj ploči Općine Visoko.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close