Preduzeću BBM Sarajevo koncesija za istraživanje zlata u Bakovićima

Preduzeće BBM  d.o.o. Sarajevo dobitnik je koncesije za istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići općina Fojnica, odlučila je juče Vlada Srednjebosanskog-kantona, izvještava portal Indikator.ba. 

Izabrani konesionar će za istražne radove na ovom lokalitetu, prema priloženoj dokumentaciji, uložiti deset miliona maraka.
“Kao resorno ministarstvo, tražit ćemo od potencijalnog investitora u ovome prvom istraživačkom postupku da što prije završi istraživačke radnje i mi cjenimo da one neće trajati duže od godinu dana”, kaže Sedžad Milanović ministar privrede SBK-a.
Koncesija za istraživanje zlata dodjeljuje se na rok od 3 godine, a koncesionar ima obavezu da provede geološka istraživanja, riješi imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed, pribavi sve potrebne dozvole i odobrenja za istraživanje zlata.
Vlada SBK je dodijelila i koncesije za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu Radovan općina Gornji Vakuf – Uskoplje društvu Glanz investments d.o.o. Sarajevo, a ovo preduzeće je dobilo koncesiju i za istraživanje i eksploataciju zlata na lokalitetu Mačkara – Mračaj općina Gornji Vakuf – Uskoplje.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close