Predstavnici UKK „Švicarac“ u Federalnoj vladi

Federalni premijer Nermin Nikšić, ministri u Vladi FBiH Ante Krajina i Erdal Trhulj, te glavni inspektor Finansijske policije FBiH Zufer Dervišević primili su jučer u sjedištu Vlade u Sarajevu predstavnike Udruženja korisnika kredita „Švicarac“ na čelu s predsjednikom Kemalom Durakovićem.

Osnovna tema ovog sastanka bila je preispitivanje opravdanosti primjene valutne klauzule na kredite koje su građani podizali, a obračunavati su u švicarskim francima, što je prema mišljenju predstavnika ovog udruženja nezakonito. Konstatirano je da postoji veliki broj sporova koji se vode na sudovima između klijenata i banaka, što ukazuje na potrebu da se postojeća regulativa u ovoj oblasti razmotri i u doglednoj budućnosti unaprijedi.

U tom smislu dogovoreno je da se komunikacija između Vlade FBiH i predstavnika ovog udruženja nastavi kako bi se zajedničkim angažmanom došlo do rješenja koja će pravično regulirati ovu oblast.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close