Predstavnici EU, SAD-a i OHR-a: Pitanje prebivališta riješiti na državnom nivou

Specijalni predstavnik Evropske unije/Delegacija Evropske unije, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Ured visokog predstavnika izrazili su zabrinutost zbog politizacije pitanja prebivališta u Bosni i Hercegovini, navodi se u zajedničkoj izjavi u kojoj stoji kako je pitanje prebivališta regulirano na državnom nivou i zahtijeva političko i zakonsko rješenje na tom nivou.

“Važno je da Bosna i Hercegovina izmijeni i dopuni postojeći zakon i približi ga najboljim primjerima iz evropske prakse, u cilju prevazilaženja praznina u ovoj oblasti. Istovremeno, moraju se poštivati prava povratnika da se vrate, kao i sloboda kretanja svih građana Bosne i Hercegovine. Na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine moraju se primjenjivati jedinstveni standardi, a vlasti širom zemlje trebaju primjenjivati postojeću i buduću legislativu jednako na sve građane, bez ikakvog oblika diskriminacije i na način koji gradi povjerenje javnosti u rad vlasti”, navode u izjavi specijalni predstavnik EU, Ambasada SAD-a i OHR.

Postojeći zakon na državnom nivou kojim se regulira pitanje prebivališta mora se poštovati sve dok ne bude izmijenjen.

“Jednostrani pokušaji da se ovo pitanje regulira na entitetskom nivou, kao što je nedavna odluka Republike Srpske ‘o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta’, izlaze iz okvira postojećeg zakona i neprihvatljivi su. Jednako je neprihvatljivo da drugi politički akteri blokiraju funkcioniranje državnih institucija, kao što je Dom naroda BiH, čime se sprečava uobičajena demokratska dinamika između predstavnika različitih interesa koja može dovesti do kompromisa oko donošenja potencijalnih amandmana na državni Zakon o prebivalištu”, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Specijalni predstavnik EU u BiH, Ambasada SAD-a i OHR pozivaju vlasti u BiH, na svim relevantnim nivoima, da na državnom nivou pronađu rješenje za pitanje prebivališta, te da ukinu propise o prebivalištu na drugim nivoima vlasti i na taj način okončaju nepotrebnu politizaciju ovog važnog pitanja.

(Anadolija)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close