Predstavljena “Studija o mladima u BiH”: Socioekonomski položaj mladih nepovoljan

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je predstavljena publikacija “Studija o mladima u BiH”, čiji su autori tim profesora s istoimenog fakulteta a o istoj su govorili promotori: Jusuf Žiga, Ivan Šiljaković i Srđan Puhalo

(Piše: Amel D. – novovrijeme.ba)

Istraživački projekat pod naslovom “Studija o mladima u BiH” realizirao je Istraživački tim od sedam članova pri čemu je, svaki od njih, bio autor separata koji je, pod istim naslovom, uz neznatnu fizionomijsku prilagodbu, inkorporiran u finalni tekst poglavlja “Rezultati istraživanja”, a to su mr. sci. Amer Osmić, dr. sci. Sanela Bašić, dr. sci. Jusuf Žiga, mr. sci. Jelena Brkić-Šmigoc, dr. sci. Lejla Turčilo, dr. sci. Damir Kapidžić i dr. sci. Nedžma Džananović Miraščija. Oni su obradili teme: Sosiodemografski i socioekonomski položaj mladih; Obrazovanje, zapošljavanja i mobilnost mladih; Porodica i socijalne mreže; Socijalno povjerenje i vrijednosti; Slobodno vrijeme, način života i rizična ponašanja; Politika, razvoj i demokratija; Bosna i Hercegovina i Europska unija. Rukovodilac Istraživačkog tima bio je prof. dr. Jusuf Žiga.

Nosioci Projekta bili su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Friedrich Ebert Stiftung (Ured u Sarajevu). Empirijskog prikupljanje podataka provela je IPSOS agencija (BiH) u drugoj polovici 2014. godine, na uzorku od 1004 osobe oba spola u dobnom rasponu od 15-27 godina i to sa područja cijele BiH. U fizionomijskom smislu ova studija se sastoji od: Uvodne napomene, Sažetak, Uvod, Rezultati istraživanja, Zaključak, Literatura i Prilozi.

Imajući u vidu ne samo količinu podataka, nego i različite aspekte analize prikupljene građe, ova publikacija će biti dragocjena za sve one koji se budu željeli baviti sagledavanjem položaja mladih u bosanskohercegovačkom društvu, odnosno kako oni sami gledaju na vlastito društveno-statusno pozicioniranje u ovoj zemlji, kako vide svoju perspektivu i kvalitet života u njoj, kakav im je vrijednosni sistem, stanje u porodici i sl.

Žiga je u razgovoru za Novo vrijeme rekao kako je socioekonomski položaj mladih u BiH je veoma loš, o čemu svjedoče brojni pokazatelji do kojih se došlo u istraživanju.

“Dovoljno je kazati da stopa nezaposlenosti mladih doseže blizu 60%!, i ona je nekoliko puta veća nego u zemljama Evropske unije i jedna je od najvećih u svijetu. Od toga je gotovo polovina onih koji prvi put traže posao. Zašto se onda čuditi što ih oko 70% želi napustiti ovu zemlju? Ali, da pojasnimo. Njihov motiv za odlazak u druge zemlje nije uzrokovan mržnjom vlastite domovine, čime smo se bavili u jednom ranijem istraživanju, čiji su rezultati također publicirani. Preko70% mladih ove zemlje bi, pod istim uvjetima školovanja i mogućnostima zaposlenja, radije živjelo u njoj nego u bilo kojoj drugoj. Oni, zapravo, žele da imaju ono čime raspolažu njihovi vršnjaci u ekonomski stabilnim i pravno-politički sređenim društvima, a to je kvalitetno obrazovanje, sigurnost i zaposlenje”, istakao je Žiga za Novo vrijeme.

Kada je riječ o politici, razvoju i demokraciji ustanovljeno je da mladi u BiH ne pokazuju veći interes za politiku i političko djelovanje, iako su danas, više nego ikad, uključeni u globalne komunikacijske mreże, te bolje informirani o političkim zbivanjima u državi, regionu i svijetu.

“Ovo istraživanje i publikacija predstavljaju najbolju prezentaciju stavova mladih naznačene starosne skupine u prethodnih desetak godina, a možda i u cjelokipnom periodu poslijeratne BiH. Zbog toga će njegovo publikovanje predstavljati dragocjenu i nezaobilaznu literaturu za studente, nastavnike i istraživače”, naveo je u recenziji prof. dr. Ivan Šijaković.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close