BiHPolitika

Predstavljen horizontalni monitoring – novi vid kontrola poreskih obveznika u BiH

Horiznaltalni monitoring predstavlja kontinuirano praćenje poreskih obveznika tokom cijele godine bez standardnih kontrola u kojima poreski inspektori odlaze u kontrole i u kompanijama provode 15-30 dana, ovisno o dužini kontrolisanog perioda.

Pilot projekat Horizontalnog monitoringa UIO je započela prije više od tri godine u Regionalnom centru u Banjaluci sa 15 velikih poreskih obveznika.

“U tom periodu inspektori UIO su sa poreskim obveznicima uspostavili saradnju kroz elektronsku korespodenciju, na način da je potpisan Protokol o elektronskom obavještavanju UIO. Poreski obveznici su vršili razvoj poslovnih i računovodstvenih procesa po prepourukama i uputstvima iz Uprave, a ujedno je uspostavljen sistem interne revizije u svakoj kompaniji za poštivanje propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja, kako bi se rizik od eventualnih grešaka sveo na minimum”, rekao je na panelu na Jahorini Dejan Radić, šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika UIO u Regionalnom centru Banjaluka.

Uvođenje “horizontalnog monitoring” kao posebnog vida kontrola poreskih obveznika podržala je i Ambasada Velike Britanije u BiH, finansirajući dolazak poreskih ekperata iz Holandije u UIO, gdje se trenutno priprema podzakonska legislativa, nakon čijeg bi usvajanja UIO trebala potpisati posebne sporazume sa kompanijama koje će ući u sistem “Horizontalnog monitoringa”.

U okviru panela “Nove usluge poreskim obveznicima UIO” na Jahorini je prezentovan i set ostalih novih elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreskim obveznicima, a koje je UIO ponudiola puštajući u funkciju početkom 2018. godine novi E-PORTAL. Tom je prilikom pomoćnik direktora u IT sektoru u UIO, Svjetlana Perković istakla: “Pozivamo sve poreske obveznike da se što prije registruju za elektronsku komunikaciju sa UIO i to na način da ispune izjavu na E- PORTALU i pošalju je Upravi. Poesebno želim naglasiti da će od početka 2019. godine podnošenje prijava za PDV i akcizu biti obavezno elektronski za sve poreske obveznike. Zato je bolje da poreski obveznici što prije uđu u elektronsku komunikaciju sa Upravom”.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close