Pred-ponudbena konferencija za radove na izgradnji tunela Karaula

U okviru projekta „Modernizacija cesta u FBiH“, JP Ceste Federacije BiH danas je upriličilo pred-ponudbenu konferenciju za radove na izgradnji tunela Karaula na dionici Kladanj – Podpaklenik na magistralnoj cesti M-18.

Tunel Karaula dužine 902 m nalazi se ispod prevoja Karaula kojeg karakterišu veoma teški uvjeti odvijanja prometa i visoki troškovi održavanja cestovne infrastrukture.

Tendersku dokumentaciju je zaključno sa današnjim danom preuzelo 16 kompanija koje su pozvane da prisustvuju pred-ponudbenoj konferenciji. Pomenute kompanije su sljedeće: ENTEA d.o.o. (BiH), GP ŽGP d.d. (BiH), HERING d.d. (BiH), SKLADGRADNJA d.o.o (R Hrvatska), METROSTAV a.s. divizie 2 (R Češka), SYNOHYDRO Corporation Ltd, Predstavništvo Beograd (R Srbija), VIDONI S.p.A. (Italija), INTEGRAL INŽINJERING a.d. (BiH), HIDROGRADNJA d.d. (BiH), EURO-ASFALT d.o.o. (BiH), BBM d.o.o. (BiH), VIADUKT (R Hrvatska), VIANINI LAVORI (Italija), AKTOR S.A. (Grčka), OHL ŽS a.s. (R Češka), DALEKOVOD d.o.o. (BiH).

Tenderska procedura će se provoditi u skladu sa Međunarodnim pravilima nadmetanja (International Competitive Tendering – ICT) dok će kriteriji za evaluaciju ponude biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Poziv za nadmetanje objavljen je 29. juna 2013. godine dok je krajnji rok za dostavljanje ponuda 14. august 2013. Projekat će biti finansiran iz sredstava Vlade Federacije BiH i kreditnih sredstava Evropske investicijske banke (EIB).

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close