-TopSLIDEKultura

Pravni fakultet u Sarajevu počeo sa radom 06.02.1947.

06.02.1947.

Pravni fakultet u Sarajevu kao najstariji pravni fakultet u državi, svestrano je pomagao osnivanje i razvoj drugih visokoškolskih ustanova u BiH.

Pravni fakultet u Sarajevu kao najstariji pravni fakultet u državi, osnovan je 20. augusta 1946. godine. Nastanak fakulteta vezuje se za početak savremene historije visokoškolske nastave u BiH. U prvoj akademskoj godini 1946/47. godine, nastava je počela 6. februara 1947. godine, a bilo je upisano ukupno 334 studenta. Od školske godine 1963/64. broj upisanih studenta raste, odnosno te godine je upisano preko 1000 studenata.

Matičari Pravnog fakulteta u Sarajevu su bili:
1. akademik prof. dr. Mehmed Begović – redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu,
2. akademik prof. dr. Gorazd Kušej – redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani i
3. prof. dr. Pavao Rastovčan – redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izbor prvih nastavnika Pravnog fakulteta u Sarajevu izvršili su njegovi matičari, odnosno izabrali su dva redovna profesora za historijsko-pravne predmete: dr. Aleksandra Solovjeva i dr. Branislava Nedeljkovića, dva vanredna profesora: dr. Miloša Bajića za Rimsko pravo i dr. Hamdiju Ćemerlića za Ustavno pravo, te dva honorarna nastavnika: Dragomira Krndiju za Političku ekonomiju i Dragu Ljubibratića za Teoriju države i prava. Ovi nastavnici su kasnije birali druge nastavnike.

Od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu je prošao kroz više pravnih režima u skladu sa tadašnjim saveznim i republičkim zakonima o visokoškolskom obrazovanju. Za sve to vrijeme, Pravni fakultet u Sarajevu ostao je samostalna javna ustanova čija je djelatnost vezana za organizovanje nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada. U postdejtonskoj BiH pravo osnivača prema Fakultetu vrši Kanton Sarajevo u skladu sa donesenim kantonalnim Zakonom o visokom obrazovanju.

Historija.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close