Visoko

Poziv za učešće na Forumu građana općine Visoko

UNDP BiH je u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata od strane općina  koje učestvuju u realizaciji ovog projekta.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života građana u Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice predviđena su sredstva namijenjena finansijskoj podršci inicijativama predloženim od strane JLS, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u JLS.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativama na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u JLS. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

Uslov da općine  učestvuju na pozivu je da su održani forumi građana na kojima su građani kandidovali ideje i prijedloge za projekte.

U tu svrhu a u skladu sa Smjernicama javnog poziva,  pozivamo sve građane općine Visoko  da prisustvuju forumu, da predlože prioritete koji će biti od interesa za sve građane koji žive na području teritorije općine Visoko.

Forum će se održati  u subotu 02.02.2019.godine  sa početkom u 12 h u prostorijama Društvenog centra (Gradsko kino Visoko, ul. Alije izetbegovića) da bi zajednički definirali potrebe i prioritete građana općine Visoko u sklopu UNDP poziva za jedinice lokalne samouprave.

Nakon održanog foruma, Općina Visoko će sa prijedlozima koji budu najviše odgovarali uslovima poziva i budu visoko ocjenjeni od strane građana, uz pretpostavku da su riješena imovinsko pravna i druga pitanja u vidu aplikacije, projekat podnijeti UNDP-u.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Općine Visoko 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close