Povrat PDV-a smanjio i decembarske prihode UIOBIH

Prema preliminarnom izvještaju Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) u BiH, u decembru 2013. godine naplaćeno je 490,2 miliona KM bruto prihoda od indirektnih poreza, što je na nivou decembra 2012.  Međutim, kako su isplate povrata PDV-a bile veće za 12,4 miliona KM, neto naplata u decembru ove godine je bila za 13 miliona KM manja u odnosu na decembar 2012. godine ili za 3,2 posto.

“Pad naplaćenih prihoda u decembru značajno se odrazio i na kumulativnu naplatu za cijelu 2013., pogoršavajući dotadašnje negativne trendove”, upozorava se u najnovijem biletenu Odjeljenja UIO za makroekonomsku analizu.

Iako je bruto naplata prihoda u 2013. bila veća za 9,4 miliona KM u odnosu na 2012. (ili za 0,2 posto), zbog rasta povrata PDV-a od 113,7 miliona KM u odnosu na 2012., neto prihodi su bili manji za 104,3 miliona KM ili za 2,1 posto u odnosu na 2012.

Pad prihoda od 2,1 posto kreće se u okvirima revidiranih projekcija Odjeljenja za makroekonomsku analizu iz oktobra 2013. U pogledu projekcija naplate indirektnih poreza protekla godina je, kako ocjenjuju, unijela visoku dozu neizvjesnosti. U tom smislu, usklađivanja projekcija, koje je Odjeljenje vršilo u posljednjih godinu dana s tekućim trendovima, su bila nužnost kako bi se budžeti svih nivoa vlasti u BiH za 2014. utvrdili na što realnijim osnovama.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close