BiHPolitika

Povodom odluke Ustavnog suda FBiH: Notarima manje posla?

Ustavni sud FBiH u utorak je objavio sedam presuda, među kojima je i ona vezana za Zakon o notarima u FBiH.

Njom je presuđeno da član 6. stav 2, te članovi 27. i 73. pomenutog Zakona nisu u sladu s Ustavom FBiH. Obrazloženje se još čeka. Član 6. stav 2. propisuje uslove polaganja notarskog ispita, član 27. govori o službenom sjedištu i broju notara, dok se članom 73. propisuju pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada isprava poput prenosa i sticanja vlasništva nad nekretninama i određenim aktima privrednih društava. Advokati smatraju da se ovom presudom ukida monopol notara, a notari kažu da je pomenuti član odavno van snage.

Boljitak građanima

– Tom odredbom su određene djelatnosti bile stavljene isključivo u nadležnost notarima. Nije dato nikakvo obrazloženje odluke Suda, pa ne znamo tačno navedeno kao razlog i šta će biti uputstvo za daljnje postupanje. Međutim, sigurno znamo da je ta odredba obezbjeđivala notarima monopolski položaj na tržištu. Svi oni koji su znali to da rade, jednostavno su bili isključeni jer je Zakon rekao to treba uraditi samo notar. Pretpostavljam da je ta odredba bila diskriminatorska prema svim drugim koji možda isto tako i bolje znaju, te da je zbog toga ukinuta. Odnosno, proglašena je neustavnom, još nije ukinuta. Sad je na potezu resorno ministarstvo pravde koje treba napraviti prijedlog izmjena zakona da ova odredba bude u skladu sa Ustavom FBiH i da Parlament donese izmjene tog zakona, kazao je Branko Marić, predsjednik Advokatske komore FBiH.

On dodaje da je sad jedino pitanje na koji način će ovaj član koji je proglašen neustavnim biti izmijenjen, dodavši da je ukidanje monopola u principu u interesu građana, jer “postojanje monopola u nečemu znači skuplju i nekvalitetniju uslugu”.

– Notari i dalje mogu da se bave tim, ali jednostavno je ukinuta mogućnost da to samo oni rade. Nego da mogu raditi advokati, pravne službe u bankama, svi oni koji su kvalifikovani da takvo nešto urade. I čim je veća konkurencija, građani mogu birati i vjerovatno dobiti bolju uslugu za manju cijenu, pojašnjava Marić.

Predsjednik Notarske komore FBiH Adem Jakupović naglašava da su notari i Notarska komora FBiH dio pravosuđa FBiH i BiH, te da je notarijat na istim principima uveden na cijeloj teritoriji BiH i da kao takav djeluje od 2007. naovamo, da su zakoni o notarima u dva entiteta i distriktu Brčko potpuno usklađeni i dugo pripremani u sklopu kompletne reforme zakonodavstva i doneseni kao reformski zakoni u cilju pristupanja evropskim integracijama, a na preporuku Vijeća Evrope.

Došli novi zakoni

– Zakon o notarima FBiH je, po meni, moderan evropski zakon i harmoniziran sa istim zakonima u RS-u i distriktu Brčko. Član 73. koji govori o pravnim poslovima za koje je obavezna notarska isprava ustvari se više i ne primjenjuje, jer u njegovom stavu 5. stoji ‘Odredbe ovog člana vrijede samo tako dugo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obavezi notarske obrade isprava, koje ih izričito u cjelini ili u dijelovima stavlja van snage’. Dakle, član 73. se ne primjenjuje zato što je do donošenja ove odluke Ustavnog suda FBiH usvojen niz zakona – o stvarnim pravima, o porodičnom nasljeđivanju, o registraciji poslovnih subjekata, o privrednim društvima… I svi ti zakoni su jasno definisali notarske nadležnosti i kao uslov punovažnosti predviđaju obaveznu formu notarske obrade isprava, na način da su svi pravni poslovi koji su bili taksativno nabrojani u članu 73. propisani i kroz naknadno usvojene zakone. Osnovno pravilo u svim postupcima je da se nešto ne može proglasiti neustavnim ako je prestala njegova primjena, ali kod nas je sve moguće. Mi više ne primjenjujemo član 73. Zakona o notarima, ali primjenjujemo odredbe zakona o stvarnim pravima, o izvršnom postupku, o zemljišnoj knjizi, o nasljednom pravu… Notarska komora FBiH ne želi negativno komentarisati odluku Suda i moramo je poštivati i federalnom Ministarstvu pravde ćemo pomoći da se odluka Ustavnog suda FBiH pravno pravilno implementira, kazao je Jakupović.

Oslobođenje

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close