Potvrđena optužnica protiv Alibegović Muniba

Optužnica protiv Alibegović Muniba iz Visokog, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, potvrđena je dana 02.12.2015. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Visokom.

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. ZKP-a FBIH, p o d i ž e m

O P T U Ž N I C U
Protiv: ALIBEGOVIĆ MUNIBA, iz Visokog,

Što je:

Dana 08.12.2009. godine, u Visokom, u svojstvu službene osobe, kao Načelnik opštine Visoko, prekoračivši granice svoje službene ovlsti, nakon neuspjelog tendera dodjele poslova interventnog zimskog održavanja lokalnih puteva u Visokom, s ciljem izbjegavanja drugog tendera suprotno članu 4. tačka 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama i članu 33. stav 1. tačka 17. Statuta Opštine Visoko broj: 01/1-02-11/08 od 02.02.2008. godine (Sl. glasnik Općine Visoko broj: 1/08) te angažovao 08.12.2009. godine na osnovu narudžbenice JKP „Gradska groblja“ Visoko na poslovima interventnog zimskog održavanja lokalnih puteva u Visokom s obzirom da je isto preduzeće prihvatilo obavljanje ovih poslova izjavom direktora JKP „Gradska groblja“ da može obavljati ove poslove, kao javno komunalno preduzeće koje je dužno da obavlja ove poslove, iako tehnički nije moglo da odgovori zahtjevu za obavljanje tih poslova, a niti je registrovano za tu vrstu poslova, pa je isto preduzeće angažovalo po osnovu Ugovora Prometno uslužno društvo „……“ d.o.o. Visoko, po okvirnom sporazumu broj: ……….. od 21.11.2008. godine, Ugovora o najmu broj: ………. od 21.11.2008. godine, Ponude „…………..“ broj 50/09 od 14.12.2009. godine i zaključenog Aneksa ugovora broj: ………… od 15.12.2009. godine, u ukupnoj vrijednosti od 90.531,00 KM, na koji način je Alibegović Munib prije okončanja raspisanog tendera omogućio JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko pribavljanje imovinske koristi u neutvrđenom iznosu, kao posredniku, te teže povrijedio prava drugih zainteresovanih potencionalnih izvođača, na način da je onemogučio njihovo učešće u zakonom propisanom otvorenom postupku, raspisivanjem tendera i dodjele tih poslova najpovoljnijem ponuđaču,
Čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH.

Napomena:

„Potvrđivanjem optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close