Visoko

Posjeta predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona

Posjeta predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona

Danas su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Marinko Tokić, pomoćnik ministra Sektora za kulturu i sport, i Indira Heganović, viši stručni saradnik za kulturu i pitanja mladih i predstavnici JU „Zavičajni muzej“ Visoko, mr.sci. Elvedin Šabanović, direktor i Đenana Ganić, viši kustos bili na lokalitetu Stari grad Visoki radi evidentiranja i redovnog praćenja stanja nacionalnih spomenika na području ZE-DO kantona i realizacije projekta “Sistematsko arheološko istraživanje i konzervatorski radovi na lokalitetu nacionalnog spomenika Stari grad Visoki u Visokom”. U okviru ove posjete predstavnici Ministarstva su upoznati sa dosadašnjom realizacijom projekta i planovima za sljedeću fazu. U okviru ove posjete predstavnici Ministarstva i Muzeja su posjetili Fondaciju „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“, odnosno lokalitet Ravne 3. Na ovom lokalitetu se realizuje projekat „Preliminarna arheološka istraživanja na lokalitetu Ravne 3“ za koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona izdalo potrebno Rješenje.

Zavičajni muzej Visoko
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close