Poruka bh. vlastima da iskoriste povoljan trenutak

Ministri vanjskih poslova EU, okupljeni danas na skupu u Briselu posvećenom opštim poslovima, prepoznali su činjenicu da je Bosna i Hercegovina opet na putu reformi i evropskih integracija.

Zbog toga, kako stoji u nacrtu zaključaka sastanka u koje je Anadolija imala uvid, još snažnije upućuju poruku vrhu zemlje da iskoristi povoljan trenutak i bez odlaganja nastavi tim putem.

Podsjeća se da je tačno prije godinu dana sa istog mjesta zatražena konkretna realizacija reformi svih sektora, kao i ozbiljnija saradnja sa civilnim društvom u zemlji. Jasan i istinski progres u realizaciji Reformske agende je od ključne važnosti za ozbiljnost bh. aplikacije za evropsko članstvo, stoji u zaključcima današnjeg skupa.

Jačanje javne uprave, uspostava funkcionalnosti svih nivoa vlasti, uključujući koordinacijski mehanizam, je takođe neophodan preduvjet za kucanje na evropska vrata. Pozitivni rezultati na ovom polju učinit će zemlju sposobnom da se suoči sa brojnim izazovima evropskih integracija, ali će, takođe, otvoriti širom vrata svih evropskih predpristupnih fondova. Fokus reformi mora biti na jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ponavljaju ministri redovne poruke koje se sa ovog mjesta šalju liderima u zemlji, kada god je riječ o njenim evropskim perspektivama i budućnosti.

Vijeće ministara EU uz ovo podsjeća, kada bh. aplikacija bude na stolu i kada se prema uobičajenoj proceduri od Evropske komisije bude tražilo mišljenje o njenoj ozbiljnosti, jedno od prvih pitanja će biti o tome dokle se sa bh. strane stiglo sa realizacijom presude Sejdić-Finci, a odmah potom i prilagođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon prijema Hrvatske u EU.

Ministri iskazuju ozbiljnu zabrinutost činjenicom da vlasti nastavljaju sa pripremama referenduma o državnom sudu i tužiteljstvu, uvjereni da je održavanje takvog referenduma izazov za cjelovitost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosna i Hercegovine, uz ozbiljan rizik da ugrozi do sada postignuto na popravljanju socio-ekonomskih prilika i evropskim integracijama.

Strukturni dijalog o pravosuđu jedino mjesto za rješavanje svih otvorenih pitanja pravosuđa zemlje, upozorava Vjeće ministara EU.

Dodatnu zabrinutost Brisela izaziva, po njihovom uvjerenju, i pogoršanje klime u kojoj bi mediji imali puno pravo na slobodu govora i nezavisnost.

N1

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close