Porsche BH dobio dozvolu za preuzmanje imovine i ugovora ASA Holdinga

U Sarajevu je 13.11.2014. godine održana je 99. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno Rješenje o dopuštenosti koncentracije, kojom privredni subjekt Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ima namjeru preuzeti imovinu i ugovore koje na tržištu prodaje na veliko putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za Bosnu i Hercegovinu, imaju privredni subjekti ASA Auto d.o.o. Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, ASA PSS d.o.o., Škoda Centar d.o.o. Bihać.

Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja predmetnog Rješenja ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju učesnika koncentracije, te da će tržišni udjeli privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto d.o.o., ASA PVA d.o.o., ASA PSS d.o.o. i Škoda Centar d.o.o. ostati nepromijenjeni, odnosno neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na relevantnom tržištu, kao i da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu.

Inače, Porsche BiH podnio je prijavu koncentracije Konkurencijskom vijeću BiH povodom preuzimanja imovine i ugovora pomenutih društva još 31.12. 2013. godine, koje je tek sada pokrenulo postupak ocjene koncentracije.

Porsche, koji se spojio sa Volkswagenom, sporazumnim dogovorom u cijelosti preuzima upravljanje importerskim poslovanjem vozila VW koncerna u regiji zapadnog Balkana, čime i ASA Auto gubi pravo da uvozi ova vozila.

Izvor: eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close