logo
bios

Pomoćnik biskupa Pero Sudar podnio ostavku – papa prihvatio!

Objavljeno prije 7 mjeseci . u pet, okt 18th, 2019
ŠTA SE DEŠAVA U VRHBOSANSKOJ NADBISKUPIJI: Pomoćnik biskupa Pero Sudar podnio ostavku – papa prihvatio!

Papa je prihvatio ostavku s dužnosti pomoćnog biskupa Vrhbosanske nadbiskupije mons. Pere Sudara.

Vijest o ostavci biskupa Pere Sudara objavio je danas (18. oktobra) u podne Press ured Svete Stolice. U istom se ne govori o razlozima niti daju dodatna pojašnjenja.

Više informacija o ovomu očekuje se uskoro.

Mons. Pero Sudar rođen je 3. jula 1951. u Barama, općina Konjic, župa Solakova Kula u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu pohađao je u Barama i Seonici, a gimnaziju kod isusovaca u Zagrebu i Dubrovniku. Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu, gdje je 29. juna 1977. zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije.

Nakon jednogodišnjega pastoralnog iskustva u župi Komušini upućen je na studij kanonskoga prava u. Rim. Tokom šestogodišnjeg studija u Rimu na Papinskim unverzitetima Gregorijana i Urbanijana doktorirao je iz kanonskog prava na temu Pojam fizičke osobe u zakonodavstvu Crkve te završio studij ateizma i Rimske Rote.

Po povratku u Sarajevo, u jesen 1985., povjerena mu je služba sudskog vikara te je imenovan članom Ordinarijata. U ljetnom semestru 1986. počeo je predavati na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, a u jesen 1989. izabran je za dekana i rektora Vrhbosanske katoličke bogoslovije. U tome razdoblju u domaćim i stranim časopisima i knjigama povremeno je objavljivao radove s područja pravne tematike i pedagogije.

Za pomoćnog biskupa Vrhbosanske nadbiskupije imenovan je 10. maja 1993., a posvećen u sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova 6. januara 1994. U Biskupskoj konferenciji BiH vršio je službu generalnog sekretara, predsjednika Komisije Pravda i mir i Komisije za odnose s državom BiH, a bio je i predsjednik Katehetskoga vijeća, Nadzornoga vijeća Caritasa BiH i Vijeća za inozemnu pastvu.

S ciljem pomoći i materijalne obnove Nadbiskupije, već tokom rata i poraća uspostavljao je veze i sklapao partnerstva između stotinjak biskupija i župa u inozemstvu i porušenih župa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

U svojstvu promicatelja Sustava katoličkih škola za Europu skrbio je za obnovu i gradnju potrebnih objekata i organizirao otvaranje i djelovanje katoličkih školskih centra na području Vrhbosanske nadbiskupije, piše Nedjelja.ba.

Copyright 2016 Magazin Plus d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Programiranje: Magazin plus
Na vrh