BiHPrivreda

Podsticaji u BiH 12 puta manji nego u EU

Čak 12 puta manji je novčani iznos podsticaja u poljoprivredi po hektaru korištene površine u BiH od prosjeka u Evropskoj uniji. Ovo su podaci “Uporedne analize politike podrške razvoju poljoprivrede i podsticajima u poljoprivredi u zemljama regije”, koju je u aprilu ove godine objavio Savjet ministara BiH, kao odgovor na zastupničku inicijativu, u kojoj se još navodi da u regionu jedino Albanija ima manju podršku za poljoprivredu po hektaru korištene površine.

“Kada su u pitanju izdvajanja za poljoprivredu, podrška po hektaru korištene poljoprivredne površine iznosi 23 eura u Albaniji, gdje je i najniža, zatim 40 eura u BiH, 72 eura Kosovo, 79 Crna Gora, 92 Srbija, 190 Makedonija i Hrvatska 380 eura. U zemljama EU – 27 ta izdvajanja su oko 480 eura po hektaru”, stoji u podacima spomenute uporedne analize.

Nivo podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj u poređenju s Evropskom unijom u BiH je veoma nizak, a poseban rizik predstavlja tendencija opadanja nivoa budžeta za podsticaje u poljoprivredi. Ovaj nivo opadanja nivoa budžeta u BiH je velika razlika u odnosu na sve ostale zemlje koje su bile ili su sada u procesu pridruživanja pa je trenutno BiH jedina zemlja u regiji koja ima opadajuću skalu budžetskih podsticaja i jedina koja ima zaostatak u isplatama podsticaja već drugu godinu zaredom, odnosno 2015. i 2016. godina ima ovaj problem.

“Poljoprivredni sektor u RS ima veću važnost nego u FBiH, pa je u 2015. godini sektor poljoprivrede u ukupnoj nacionalnoj bruto dodatoj vrijednosti (BDV) učestvovao sa 14 odsto i u ukupnoj zaposlenosti sa 32 odsto, dok je u FBiH učešće ovog sektora u BDV-u svega pet odsto i u ukupnoj zaposlenosti 13 odsto”, navodi se u uporednoj analizi. Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, naveo je da što se tiče RS, u posljednjih pet godina subvencije su iste i iznose 60 miliona KM godišnje, zbog čega se ne može govoriti ni o kakvom smanjenju.

“U odnosu na FBiH, koja izdvaja oko 65 miliona KM godišnje (u prosjeku posljednjih pet godina), naši proizvođači su u povoljnijoj poziciji jer se u Federaciji BiH podsticaji od 65 miliona dijele na 45.000 gazdinstava, a u RS na oko 35.000 gazdinstava, koji su registrovani poljoprivredni proizvođači. Odnosno, u prosjeku po gazdinstvu RS izdvaja 1.714 KM, a FBiH 1.462 KM”, precizirao je Macanović.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS, kazao je da su podsticaji u BiH daleko od Hrvatske i EU pogotovo.

“U Hrvatskoj, na primjer, podsticaj za investicije iznosi 75 odsto od iznosa investicije, u RS je osam, a u FBiH nema tog podsticaja. Ali, problem je što niko više i neće da investira. Prošle godine izgubili smo nekoliko stotina farmera jer ljudi više nemaju čime da plaćaju sjetvu i ulažu u proizvodnju”, naveo je Usorac i dodao da dug za podsticaje samo u RS iznosi 36 miliona KM.

Nezavisne novine

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close