Podržani principi izmjena Zakona o akcizama BiH

Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je danas principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH uz amandmane Kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i poslanika HDZ-a Nike Lozančića.

Dva amandmana postaju sastavni dio zakona koji će naći pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a u ovom zakonu bit će uvedena diferencirana stopa akcize na pivo.

Izmjene zakona predložilo je Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo vanjske politike i ekonomskih odnosa BiH, a u inicijativi Ministarstva predložena je nacionalna stopa od 0,35 KM po litri piva.

Ovakvim zakonom postići će se efekti za budžet Bosne i Hercegovine, za proizvodnju u ovoj grani industrije, kao i za povećanje zapošljavanja, budući da ova industrija u BiH zapošljava oko 1.200 radnika u pet pivara (Banjalučka, Tuzlanska, Sarajevska, Bihaćka i pivara u Grudama koja je trenutno zatvorena).

U izjavi za Agenciju FENA predsjedavajući Komisije Borislav Bojić pojašnjava da se ovim zakonom u isti položaj stavljaju proizvođači u BiH i izvan BiH (zemlje CEFTA-e ili Evropske unije). Pivare koje imaju proizvodnju od 400.000 hektolitara imat će isti položaj u BiH.

Bojić smatra da će uvoznički lobiji biti nezadovoljni oni koji imaju tržište u BiH. Oni imaju mogućnost da kroz prodaju povećaju sredstava za marketing i samim tim su mnogo konkurentniji u odnosu na male pivare koje se stavljaju u isti položaj.

Amandman Lozančića predviđa da se slična situacija uvede i za bezalkoholna pića i vino, a prilikom pojašnjavanja razloga ovakvog amandmana Lozančić je kazao da ne vidi jasan razlog zašto sve ne bi bilo završeno u jednom “paketu”.

Ovaj amandman bio je i predmet rasprave na sjednici Komisije jer je većina članova smatrala da se ovim pitanjima treba baviti naknadno kako zbog ovog amandmana ne bi bio doveden cijeli zakon u pitanje kada dođe na usvajanje.

Bilo je prijedloga da se zaključkom zaduži Vijeće ministara BiH odnosno resorno ministarstvo da za 30 dana u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene zakona koji će se odnositi na bezalkoholna pića i vino, ali nakon što je prihvaćen amandman Lozančića članovi Komisije nisu se o zaključnu ni izjašnjavali.

Pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarife u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Hajrudin Podbićanin kazao je da je za predlagača amandman HDZ-a prihvatljiv, ali da se pitanjima amandmana poslanika Lozančića trebalo naknadno baviti.

Pivarska industrija u BiH ostvaruje ukupan prihod od oko 110 miliona KM, a ovim zakonom osigurao bi se i dodatni prihod za budžet BiH u iznosu od oko 15 miliona KM.

Trenutno pivare u BiH raspolažu kapacitetima proizvodnje od 2,7 miliona hektolitara godišnje, a proizvede se 862.675 hektolitara piva, što znači da se kapacitet koristi samo 30 posto.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close