Pismo namjere MMF-u završeno, ali…: Čeka se potpis smijenjenog ministra

Pismo namjere MMF-u, kojim bi se trebao kompletirati posljednji pregled po stand by aranžmanu, a koje je trebalo biti završeno još počekom decembra 2013, usvajanjem budžeta na svim nivoima konačno je završeno i potpisali su ga svi članovi Fiskalnog vijeća BiH, osim smijenjenog ministra finansija FBiH Ante Krajine.

Zbog toga je neizvjesno da li će Izvršni odbor MMF-a 20. januara odobriti novu tranšu kredita BiH, koja je trebala biti isplaćena još krajem decembra. Kao odgovor na pitanja Oslobođenja u vezi s razrješenjem Krajine i implikacija koje ta odluka može imati na stand by aranžman, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atoyan je kazao:

“Sa vlastima BiH postignuti su dogovori u pogledu ekonomskih politika za 2014. godinu, koje MMF može podržati u okviru stand by aranžmana sa BiH. Za provođenje ovih politika od presudne važnosti je potpuno operativno i funkcionalno Ministarstvo finansija FBiH. Nadamo se da će trenutni zastoj biti uskoro riješen”.

Napomenimo da je u budžetu FBiH za ovu godinu planiran prihod po osnovu kredita od MMF-a od 299 miliona KM. Ukupan vanjski dug ovog entiteta planiran za isplatu u 2014. je 484,9 miliona KM, od toga su 263 miliona dug prema MMF-u. Dakle, ukoliko se što prije ne riješi situacija oko ministra finansija FBiH, BiH neće moći dobiti nove tranše kredita od MMF-a, koje su već planirane u budžetima. Rate određenih kredita koje prispijevaju neće moći isplatiti. Smijenjeni ministar Ante Krajina je pojasnio da njegov potpis nije potreban za vraćanje duga po kreditima koje je uzela država pa raspodijelila nižim nivoima vlasti, a takvih je preko 90 posto. Ti krediti vraćaju se putem jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a posao odrađuje državno Ministarstvo finansija i trezora. Međutim, krediti koje je uzela sama FBiH neće se moći vraćati, jer je za isplatu iz trezora potreban potpis ministra finansija. Krajina nije mogao reći o kojim kreditorima i iznosima je riječ, jer, kako kaže, nije pravedno te ljude miješati u naše probleme.

“Do sada smo sve uredno servisirali i ja se nadam da ćemo nastaviti i da će se situacija oko ministra finansija što prije riješiti, sa mnom ili bez mene, potpuno mi je svejedno. Odluka predsjednika FBiH je važeća dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku”, rekao je Krajina.

oslobođenje.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close