Ovako je Dodik 1995. godine podržavao Mladića u zločinačkim planovima uništenja Cazinske krajine

6. avgust, dan kada je sloboda stigla u Bihać

”U skladu sa našim zaključkom o vojnoj situaciji, moram istaknuti da moramo finalizirati naš zadatak koji podrazumijeva rješenje vojne situacije u Cazinskoj krajini. Direktno ili indirektno uništiti Peti korpus kako više ne bismo imali jakog neprijatelja na obalama Une koji bi mogao da nas destabilizira.”

Jedinice Petog korpusa, sadejstvujući s Hrvatskom vojskom, prešle su 5. avgusta na teritorij Hrvatske i oslobodile Željavu, Ličko Petrovo selo, Vaganac, Drežnik, Frkašić, Meljinovac, Preboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje.Tof 5. avgusta u jutarnjim satima u Grabovcu, na cesti Rakovica – Plitvička jezera, spojili su se s Hrvatskom vojskom. Dan kasnije, 6. avgusta, nakon 1.201 dana hermetičke zatvorenosti, Unsko-sanski kanton prodisao punim plućima, prodisao proljećem života i Bosnom i Hercegovinom. Stigla je sloboda u Bihać.
Srušeni su snovi srpskog agresora da se i u Bihaću izvrši pokolj Bošnjaka kao u Srebrenici. Jedan od onih koji je to sanjao je Milorad Dodik, on je bio aktivni sudionik opsade i pokušaja osvajanja Bihaća. Dodik ni danas ne može da prežali što Ratko Mladić nije pokorio Bihać i ostale gradove koje je branio Peti korpus Armije RBiH. Evo kako se Milorad Dodik zalagao tokom aprila 1995.godine da Ratko Mladić osvoji Bihać. U transkriptima ratnih sjednica Narodne  skupštine Republike Srpske nalazi se  dio govora Milorada Dodika sa 50. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 16. aprila 1995. godine u tada još uvijek okupiranom Sanskom Mostu, Milorad Dodik sam otkriva svoju ulogu u agresiji na Cazinsku Krajinu. Na početku svog govora Milorad Dodik se žali što se sjednica održava u Sanskom Mostu i to u neuvjetnim prostorijama. U daljem dijelu govora Milorad Dodik se slaže sa generalom Ratkom Mladićem oko njegovih nastojanja da se stvore bolji uvjeti za Vojsku Republike Srpske kako bi mogla uspješno da ratuje na bihaćkom ratištu. ”Uz dužno poštovanje prema gospodinu Vještici, ja vjerujem da su njegovi zahtjevi da zauzmemo Tuzlu, Sarajevo i druge veće  gradove kao i za Bihać, sada nerealni i njih treba odbaciti. Ove gradove smo trebali zauzeti odmah na početku rata, tada to nismo uspjeli i sada su ti zahtjevi nerealni… Ja mislim da je došlo vrijeme da razmislimo da od naših saveznika Rusa tražimo da se spriječi bilo kakva nova misija Kartera (misli na bivšeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera, op.a.) i drugih trčkarala sa Zapada, zbog jednostavnog razloga što smo imali loše iskustvo sa prvim dolaskom ovog čovjeka, Kartera. Ja otvoreno sada kažem da  je njegova misija direktno uzrokovala da ne osvojimo Bihać.’‘ Milorad Dodik se nije  zaustavio na žaljenjima i željama da se zauzme Bihać. U nastavku je predložio kolegama poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske da podrže generala Ratka Mladića da sredi Cazinsku krajinu i jednom zauvijek sredi Peti korpus i to na način da direktno ili indirektno pomognu sukob Bošnjaka u Cazinskoj krajini, a sve u cilju da se zauzme čitav bihaćki kraj (ovo je jedan od pokazatelja zašto Milorad Dodik mrzi generala Atifa Dudakovića). ”U skladu sa našim zaključkom o vojnoj situaciji, moram istaknuti da moramo finalizirati naš zadatak koji podrazumijeva rješenje vojne situacije u Cazinskoj krajini. Direktno ili indirektno uništiti Peti korpus kako više ne bismo  imali jakog neprijatelja na obalama Une koji bi mogao da nas destabilizira.”

Nijedan medij u Bosni i Hercegovini, osim Saffa, ne pridaje pažnju spomenutoj ulozi Milorada Dodika agresiji na Bihać, odnosno Cazinsku Krajinu. Umjesto da mu se sudi, Bošnjaci dozvoljavaju Miloradu Dodiku da gradi imidž čovjeka koji nije učestvovao u ratu.

saff.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close