VideoVisoko

Otvorenje nove zgrade Doma zdravlja, 24. novembra 1977. godine (Video)

U prisustvu velikog broja predstavnika društveno-političkog, privrednog i javnog života Visokog, radnih ljudi i građana kao i ostalih gostiju, 24. novembra 1977. godine, otvoren je novi objekat Doma zdravlja u Visokom. Vrpcu je svečano presjekao dr. Hajrudin Džananović, nakon čega su gosti i ostali prisutni obišli moderno opremljene prostorije novog objekta Doma zdravlja.

U novi objekat je uloženo 24 miliona tadašnjih novih dinara. Najveći dio ovih sredstava su sredstva organizacija udruženog rada i Skupštine opštine Visoko. Dio sredstava od 9,4 miliona dinara dobijen je kao kredit iz udruženih sredstava za finansiranje zdravstvene službe iz fonda SR Bosne i Hercegovine. Izgradnju pomenutog objekta pomogli su i radni ljudi Termoelektrane Kakanj-Ćatići.

Nabavkom nove opreme u novoj zgradi Doma zdravlja formirane su nove službe i to Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, Dispanzer za medicinu rada, Patronažna služba sa higijensko-epidemiološkom službom te Služba hitne medicinske pomoći.

Održana je i svečana sjednica Radničkog savjeta, na kojoj su zaslužnim radnicima Doma zdravlja uručene Spomen-plakete kao i prigodni pokloni. Naglašavajući značaj otvorenja ovog objekta, a zahvaljujući se u ime dobitnika priznanja, dr. Hajrudin Džananović je istakao da su otvorenjem ovog impozantnog objekta ostvareni uslovi za realizaciju nove znalački koncipirane organizacije zdravstvene službe.

Prisutnim se obratio i tadašnji direktor Doma zdravlja dr. Dževad Zečević, koji je rekao da je Visoko oslobođenje 1945. godine dočekalo sa dva ljekara i dva bolničara, a od tada pa do novembra 1977. godine razvoj zdravstvene zaštite pratio je razvoj privrede tako da je u tom trenutku visočki Dom zdravlja imao 32 ljekara, od čega 14 ljekara opšte prakse, devet specijalista, šest stomatologa, 2 farmaceuta i 76 drugih zdravstvenih radnika.

Neven Krajišnik

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close