BiHPrivredaVisoko

Otvoren stečajni postupak nad imovinom pravnog lica DD TI “VITEX” Visoko

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, odlučujući u stečajnom postupku nad društvom DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA “VITEX” VISOKO, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, kao protupredlagačem, koji j epokrenut po prijedlogu predlagača, DINIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA “VITEX” VISOKO, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, kojeg zastupa zakonski zastupnik direktor društva Šahinović Suad, nakon ročišta za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka održanog dana 27.02.2018. godine, kome su prisustvovali direktor predlagača i protupredlagač Šahinović Suad i privremeni stečajni upravnik Vranac Selma iz Visokog, van ročišta 02.03.2018. godine, donosi:

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Dioničko društvo tekstilna industrija “VITEX” Visoko, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, dana 02.03.2018. godine, u 15:00 sati.

Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika se imenuje Vranac Selma iz Visokog, ulica Gornje Rosulje br. 44.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu u Zenici na broj: 43 0 St 152421 17 St, uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00KM, niti više od 10.000,00KM na transakcijski račun budžeta ZE-DO kantona na broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.

Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog transakcijskoj računa.

Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.

Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan Utorak 05.06.2018. godin u 09:00 sati, u zgradi Oćinskog suda u Zenici, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja i stečajni upravnik.

Određuje se upis u zabilježbe stečajnog postupka u Registar društava ko stečajnog dužnika koji se vodi pod MBS 43-02-0022-08 (stari br. 1-3436), te oznake “u stečaju” uz naziv stečajnog dužnika, a po pravosnažnosti ovog rješenja.

 

Izvor: Visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close