Oržana 9. redovna sjednica Općinskog štaba CZ Visoko

Na 9. sjednici Općinskog štaba CZ Visoko, održanoj 20.06.2014. godine donesena je Odluka da se sa namjenskog transakcijskog računa koji je Općinski štab otvorio za pomoć ugroženom stanovništvu, izdvoji 7 000 KM s namjerom da se po 1000 KM dodjeli 7 najugroženijih porodica u poplavama i klizištima.

Također, komandant OpŠCZ Amra Babić na sjednici je upoznala prisutne da su za Općinu Visoko pristigle dvije donacije, i to iz Kantonalne uprave CZ u iznosu od 10.000 KM i donaciju od 10 000 litara goriva (5 000 dizel, 5 000 benzin) iz Robnih rezervi Federacije.

Članovi OpŠCZ su podnijeli slijedeći izvještaj o stanju na području općine Visoko:

U MZ se i dalje provode aktivnosti na čišćenju vodotokova
U toku je izrada projektnih zadataka na saniranju klizišta
Sanacija mostova u Podvincima i Uvorićima je u fazi pripreme za konačnu realizaciju
Voda za piće se uredno hloriše

Direktor JKP «Visoko» istaknuo je problem izljevanja kanalizacija u Moštru i Topuzovom Polju, te je dogovoreno da se u narednom periodu pokrenu aktivnosti sanacije.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close