Općine BiHPolitika

Općine žele biti gradovi: Sa statusom grada lakše do fondova EU

U posljednje vrijeme sve više općina pokreće inicijativu za dobivanje statusa grada. Pokušali smo saznati što općinama promjena statusa ustvari donosi i kao neke izrazito male općine, kao što je recimo Široki Brijeg, koji prema posljednjem popisu ima 29.809 stanovnika ili Goražde sa 22.000 stanovnika, uopće može dobiti status grada.

Iz Saveza općina i gradova Federacije nam kažu da su u Federaciji prvobitno satatus grada imali samo Sarajevo i Mostar.

“Općine u Federaciji koje su u posljednje vrijeme dobile status grada su: Bihać, Zenica, Tuzla, Široki Brijeg, Livno, Cazin i Goražde i sve one su ispunile uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH”, kaže za Akta.ba Selma Fišek, viša suradnica za pravna pitanja Saveza općina i gradova FBIH.

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva te da se, osim Ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije a koji se odnose na to da općina ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika.

Status grada u Federaciji može dobiti i mjesto koje nema 30.000 stanovnika, ukoliko je sjedište županije/kantona. Po tom osnovu su status grada dobili Široki Brijeg i Goražde. Izuzetno, Zakon dopušta da se gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja.

Iz Saveza općina i gradova FBiH navode da je dobivanjem statusa grada suštinski se ništa ne mijenja u pogledu funkcioniranja i obaveza lokalne samouprave, osim što u pogledu predstavljanja lokalna samouprava dobija na značaju.

”Prednost općina koje su postali gradovi je ta što im je formalno olakšan pristup EU fondovima, čime im je otvorena mogućnost za lakše privlačenje novih investitora”, navodi Fišek.

Doadaje da općine koje ne ispunjavaju propise iz člana 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji nisu u mogućnosti da dobiju status grada, bez obzira na njihove napore.

Što se tiče RS-a status grada trenutno imaju Banja Luka, Prijedor, Istočno Sarajevo, Doboj, Bijeljina, Trebinje i Zvornik.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Republike Srpske grad se može proglasiti urbano području koje ima više od 50.000 stanovnika i u posljednje tri godine, na osnovu odluke o utvrđivanju stupnja  razvijenosti jedinica lokalne samouprave, ima status razvijene jedinice lokalne samouprave.

”Općina može steći status grada bez obzira na broj stanovnika, ako je stopa zaposlenosti na području općine iznad republičkog prosjeka”, navodi se u ovom Zakonu u RS.

Slavica Rokvić, pravni savjetnica​ Saveza opština i gradova RS, za Akta.ba kaže da Odluku o utvrđivanju stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave donosi Vlada RS svake godine i to na osnovu usvojenih kriterija i metoda za utvrđivanje stupnja razvijenosti koje svakih tri godine donosi svojom odlukom Narodna skupstina RS.

Tako prema ovim podacima Bosna i Hercegovina sada ima 16 službenih gradova.

D.K. – Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close