Općina Visoko: Obavijest o izradi Plana upravljanja vodoma

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine je u postupku izrade, a zakonska obaveza pri izradi ovoga plana jeste konsultovanje javnosti.

Na osnovu ovoga, pozivaju se svi zainteresovani subjekti da “Agenciji za vodno područje rijeke Save” Sarajevo u roku od godine dana od dana objavljivanja Radnog plana, putem Obrasca za konsultovanje javnosti, predlože ideje te uzmu aktivno učešće u kreiranju i pripremi ovoga važnog dokumenta.

Uvid u Radni plan se može izvršiti na web stranici Agencije

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close